Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2018-07-26

Regnskabsanalyse i praksis

3 kursustimer i Anden relevant lovgivning og faglige standarder

 -  40 anmeldelser

Kurset har fokus på måling af vækst, rentabilitet samt likviditet og risiko. På kurset får du en grundlæggende viden om, hvordan du med få udvalgte nøgletal eller KPI’er – Key Performance Indicators - kan mål en virksomheds præstationer. Der gives eksempler på en ”one-pager” ledelsesrapportering, hvor KPI’er præsenteres enkelt og grafisk i overskuelig form, så ”information overload” undgås. 

Kurset giver dig en ‘faglig værktøjskasse’ og et indblik i de nyeste metoder og nøgletal til belysning af en virksomheds helbredstilstand.

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Resultatopgørelse og balance

I første del af kurset vil Christian indledningsvis gennemgå hvad der forstås med en resultatopgørelse og balance
24 minutter

2.  Analytisk resultatopgørelse

Christian ludarbejder i denne lektion en regnskabsanalyse. Her er det afgørende, at man skelnes mellem virksomhedens drift, aktiviteter og finansieringsaktiviteter.
17 minutter

3.  Analytisk balance

I denne lektion vil Christian gennemgå analytisk balance, herunder aktiver og passiver.
14 minutter

4.  Opsummering

et minut

5.  Vækst og rentabilitet

Christian kigger i denne lektion nærmere på hvordan man måler vækst rentabilitet, herunder finansielle nøgletal, som et led i kursets anden del.
14 minutter

6.  Finansielle nøgletal

Denne lektion omhandler de finansielle nøgletal, herunder afkastningsgraden.
11 minutter

7.  Egenkapitalforretning

Christian gennemgår i denne lektion egenkapitalforrentning, som måler egenkapitalens afkast, dvs. investorernes afkast af den investerede kapital
10 minutter

8.  Opsummering

et minut

9.  Likviditet og risiko

Christian giver her en introduktion til likviditet og risiko, som introduktion til kursets tredje del.
5 minutter

10.  Drift, likviditet og pengestrømsopgørelse

I denne lektion får du et overblik over forskellen mellem drift og likviditet. Christian giver desuden et eksempel på en pengestrømsopgørelse.
10 minutter

11.  Likviditetsnøgletal

Kurset afsluttes med en gennemgang af likviditetsnøgletal til måling af den kortsigtede likviditetsrisiko.
16 minutter

12.  Opsummering

et minut
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Christian V. Petersen

Christian V. Petersen

Cand.merc., MBA, Ph.D, og Professor ved Copenhagen Business School

Christian har haft en karriere, der fordeler sig over to omtrent lige lange spor. Han har i over 20 år arbejdet i det private erhvervsliv som revisor, koncernregnskabschef, økonomichef, konsulent mv. I en tilsvarende periode har Christian været ansat i den akademiske verden som adjunkt, lektor og senest som professor på CBS. I de seneste 6 – 7 år har Christian drevet selvstændighed virksomhed med undervisning af revisorer, advokater mv. samt på bestyrelsesuddannelsen for startups. Han har desuden udviklet analysesoftware til værdiansættelse af virksomheder, som han har solgt til en kapitalfond.