Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2019-05-15
Ajour d. 2021-10-22

Regler indenfor kapitalselskabsret

2 kursustimer i Anden relevant lovgivning og faglige standarder

 -  20 anmeldelser

Kurset giver dig en gennemgang af de nye regler indenfor kapitalselskabsret, og du vil ligeledes få opfrisket nogle af de ældre regler på området. Kurset gennemgår lovgrundlaget og dets hovedlovgivning tilbage fra 2009, med de efterfølgende ændringer som er blevet tilføjet gennem tiden. Kurset er opdelt i otte lektioner, som kommer vidt omkring de forskellige elementer i kapitalselskabsretten, bl.a. stiftelse, registre, opløsning og omstrukturering.

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Introduktion og lovgrundlag

Kurset omhandler de nye regler indenfor kapitalselskabsret, men nogle af de ældre regler på området vil selvfølgelig også blive gennemgået. Her i første lektion vil lovgrundlaget blive gennemgået. Hovedlovgivningen er den selskabslovgivning som blev vedtaget tilbage i 2009, med de efterfølgende ændringer som er blevet tilføjet gennem tiden. Ændringerne vil blive nævnt i kronologisk rækkefølge og der afsluttes med lovens systematik.
5 minutter

2.  Stiftelse

Anden lektion omhandler stiftelse, som derunder omhandler stiftelsesdokumenter, vedtægter, vurderingsberetninger, ejerbog og forretningsorden for bestyrelsen. Den nye lovændring for iværksætterselskaber fra 9. April 2019 vil også blive gennemgået, samt hvad man som iværksætterselskab gør fremtidigt. Der vil blive gennemgået nogle klassiske problemstillinger for stiftelser til sidst i lektionen.
26 minutter

3.  Kapitalforhold

Lektionen om kapitalforhold starter med kapitalforhøjelse samt de procedurer der følger med i dette. Der fortsættes med fravalgsmuligheder og formalia samt en lille advarsel henvendt til personer der arbejder med kapitalforhold. Der fortsættes med kapitalnedsættelse og lektionen afrundes med udbud og egne kapitalandele.
25 minutter

4.  Registre

Reglerne om ejerbog, ejerregister og reelle ejere er omdrejningspunktet for denne lektion, og de tre begreber bliver gennemgået, både med eksempler og med gode råd. Sidstnævnte er det nyeste af registrene, indført som en afværgelse for hvidvask, sort arbejde m.m. og en reel ejer skal være en faktisk person.
11 minutter

5.  Generalforsamling og ejerafgifter

Da der generelt findes mange regler for generalforsamlinger ang. indkaldelse, formalia m.m., har underviser Martin Christian Kruhl lavet en oversigt over de spørgsmål der oftest dukker op. Disse gennemgås med eksempler og der opridses konsekvenser af tvist om ejerskab.
6 minutter

6.  Kapitalejerlån og selvfinansiering

Kapitalejerlån er i dag et forbud mod at et selskab må direkte eller indirekte stille midler til rådighed til en lang række ejere, personer der er tilknyttet m.m. Der bliver bl.a. gennemgået de lovlige og ulovlige personer at yde lån til, samt hvilke undtagelser der findes under emnet. Tilbagebetalingskravet og bøder bliver også gennemgået og lektionen rundes af med selvfinansiering.
16 minutter

7.  Opløsning

Næst sidste lektion omhandler reglerne for oplæsning af kapitalselskaber, hvor der bliver gennemgået de rene ophørsscenarier. Dette kan ske gennem likvidation eller betalingserklæring, og disse to opløsningsmetoder bliver gennemgået i forhold til tidshorisonter, afgifter m.m. Der afsluttes med et hyppigt spørgsmål, som ofte dukker op i forhold til likvidation.
6 minutter

8.  Omstrukturering

Sidste lektion omhandler omstruktureringer, herunder fusioner og spaltninger. Da dette er meget omfangsrige, detaljerede og tekniske, er der medtaget nogle eksempler, hvor nogle af dem bliver gennemgået, samt de forskellige særkrav. Fusionsplanen bliver gennemgået, samt de forskellige fusionsregler. Spaltningerne vil dernæst blive gennemgået med spaltningsplanen, og der gennemgås straksspaltninger og straksfusion. Afslutningsvist bliver der gennemgået nogle af omregistreringerne fra én selskabsform til en anden.
13 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Martin Christian Kruhl

Martin Christian Kruhl

Ph.D., HD-R, advokat, Partner hos DLA Piper Denmark

Martin beskæftiger sig primært med selskabs- og kapitalmarkedsret, virksomhedsoverdragelse samt finansielle virksomheder, herunder bl.a. bestyrelsesansvar samt emissions- og rådgivningsansvar. Blev ph.d. ved afhandlingen ”Ejeraftaler”.