Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2018-04-26
Under opdatering

Regler for udvidet gennemgang og review

2 kursustimer i Revisions- og erklæringsområdet

 -  50 anmeldelser

Da review og udvidet gennemgang er et meget bredt emne, omhandler dette kursus emnet med fokus på historiske finansielle informationer, nemlig erklæringer givet på historisk information. Kurset er særligt brugbart for de revisorer som dagligt har kundeopgaver som omfatter review og udvidet gennemgangserklæringer. 

Yderligere bliver der gennemgået god skik, udviklingen af lovgivningen samt de ændringer den har haft over de seneste par år. Kurset indeholder tre lektioner, som omhandler:

  • Overblik over regulering for revisorer
  • Erklæringsdel
  • Revisors proces 

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Review og Udvidet gennemgang - regulering for revisorer

Lektionen omhandler et overblik over relevant regulering ved revisors afgivelse af erklæringer om Review og Udvidet gennemgang, herunder de nye regler inden for såvel revisorlovgivning som revisors standarder på området. Herudover gives der et overblik over relevante bidrag og aktuel udvikling i god revisorskik for disse typer erklæringer. God revisorskik udvikler sig i sagens natur løbende og derfor omfatter lektionen også inspiration til, hvilke kilder, revisor med fordel kan holde sig orienteret i fremadrettet, for til stadighed at være ajour og dermed tilstrækkeligt klædt på til arbejdet med Review og Udvidet gennemgang erklæringer i praksis.
9 minutter

2.  Revisors standarder for review og udvidet gennemgang

Lektionen omhandler revisors standarder for review og udvidet gennemgang, herunder softlaw og god revisorskik.
11 minutter

3.  Fortolkningskilder for udvikling i god revisorskik og praksis

I denne lektion vil Anni gennemgå fortolkningskilder for udvikling i god revisorskik og praksis.
11 minutter

4.  Regulering For Revisorer - Opsummering

Anni giver her en kort opsummering vedr. regulering for revisorer.
3 minutter

5.  Erklæringskrav generelt for review og udvidet gennemgang

Lektionen omhandler revisors erklæringer for review og udvidet gennemgang samt krav til revisors øvrige kommunikation med kunden. God skik udvikler sig i sagens natur løbende og derfor omfatter lektionen også inspiration til, hvilke kilder revisor med fordel kan holde sig orienteret i fremadrettet, for til stadighed at være ajour og dermed tilstrækkeligt klædt på til at udforme og afgive Review og Udvidet gennemgang erklæringer i praksis.
12 minutter

6.  Modifikationer af review og udvidet gennemgang

Denne lektion gennemgår modifikationer samt ændringer afledt af revisorlov mv. 2016.
7 minutter

7.  Krav til revisors øvrige kommunikation

Lektionen dækker over hvilke krav der er gældende ifb. revisors øvrige kommunikation ift. review og UG erklæringer.
7 minutter

8.  Erklæringer og relateret kommunikation - Opsummering

Anni giver her en kort opsummering af lektionerne om revisors erklæringer.
3 minutter

9.  Revisors proces og handlinger

Lektionen giver et overblik over, hvordan revisors standarder og proces for review og udvidet gennemgang logisk er bygget op. På det grundlag, hvordan revisor i praksis kan udnytte dette overblik til at sikre overholdelse af god skik samtidigt med, at revisors proces i praksis effektiveres mest muligt. Lektionen omhandler konkrete handlinger ved udførelse af review og udvidet gennemgang, idet der fokuseres på særlige områder, der typisk er risikofyldte og væsentlige i praksis. I den sammenhæng gives gode eksempler på god skik ift. revisors dokumentation.
12 minutter

10.  Analyse og forespørgsler - udvalgte områder

Anni vil i denne lektion gennemgå analyse og forespørgsler ifb. revisors proces og handlinger.
21 minutter

11.  De 4 supplerende handlinger og nyere regulering på feltet

Lektionen omhandler de fire supplerende handlinger og nyere regulering på feltet, der kræver opmærksomhed.
13 minutter

12.  Revisors proces og udvalgte handlinger - Opsummering

Anni giver her en kort opsummering af kursets tredje og sidste område om revisors proces og handlinger.
3 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Anni Haraszuk

Anni Haraszuk

Statsautoriseret Revisor & Executive Director, Compliance Consortium

Anni Haraszuk, EMBA is a state-authorized public accountant resident in Denmark. She is currently working as CFO, interim basis in globalized companies with focus on Chinese and US contexts, specialized in implementing Artificial Intelligence and the value-add of big data in practice as integral part of leadership, business models and compliance. Ms. Haraszuk serves as Executive Director of the Compliance Consortium, a global business and research forum for strategic compliance, focusing on business models in the age of digital disruption. She is part of a Private Equility forum specialized in accelerating companies globally within food and health. In partnership with Christian V. Petersen, she is establishing an e-learning universe including an academy win online courses, text books, software etc. on financial statement analysis, valuation etc. as well as an investor site.