Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2020-05-07
Ajour d. 2020-09-07

Persondata i forlængelse af COVID19

2 kursustimer i Anden relevant lovgivning og faglige standarder

 -  11 anmeldelser

Hvordan håndterer man personoplysninger under og efter corona-krisen, uden at bryde Databeskyttelsesloven?

På dette kursus gennemgår vi nogle af de problemstillinger, der opstår persondataretligt, når man vil behandle personoplysninger om coronasmitte, herunder fx for ansatte, for lærere, for elever mv., samt øvrige problemstillinger relateret hertil såsom brug af hjemmearbejdspladser.

Du vil få et bud på nogle præcise svar på, hvad du må, og hvad du ikke må. 

Mål

Efter kurset vil du være i stand til at håndtere oplysninger om persondata om corona-smitte på en måde, som overholder reglerne i Databeskyttelsesloven. 

Kursusindhold

Vi gennemgår bl.a.:

  • Hvornår er oplysning om corona-smitte en følsom oplysning, og hvornår er det en ikke-følsom?
  • Kræver det altid samtykke for at man må omtale eller videresende oplysninger om corona-smitte?
  • Princippet om dataminimering. 
  • Hjemmearbejdsplads: Hvad skal man være særligt opmærksom på.
  • Omtale af corona-smitte i privatlivet (fx på Facebook).
  • Oplysningsforpligtelsen ved indsamling af oplysning om corona-smitte.
  • Problemer med at overholde frister grundet nedsat bemanding.

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Introduktion

I denne intro vil du få en kort oversigt over, hvad vi skal ind på, på dette kursus.

4 minutter

2.  Behandlingsgrundlag/hjemmel

I denne lektion kigger jeg nærmere på, hvornår man i det hele taget må behandle oplysninger om corona-smitte. Jeg kigger fx på, hvornår oplysning om corona-smitte er en følsom oplysning, hvornår man kan bruge samtykke og hvilke behandlingsgrundlag man i øvrigt kan forlade sig på.

42 minutter

3.  Dataminimering mv.

I denne lektion kigger vi på dataminimeringsprincippet, herunder hvordan man sørger for kun at behandle de personoplysninger, der er strengt nødvendige.

3 minutter

4.  Oplysningspligten

Når man indsamler oplysninger omkring at en person er corona-smittet, så indtræder der en forpligtelse til at give den pågældende en række forskellige oplysninger. Vi kigger nærmere på, hvilke oplysninger det er, samt hvordan og hvornår man får det gjort.

11 minutter

5.  Hjemmearbejdspladser

I denne lektion kigger jeg nærmere på hvilke ting man skal være særligt opmærksom på, når man arbejder hjemmefra, herunder aflåsning, makulering mv. 

13 minutter

6.  E-mails

I denne lektion skal du høre lidt om hvilke ting du skal være særligt opmærksom på, når du arbejder med e-mails i disse tider, herunder kryptering, links, auto-complete, sletning mv.

11 minutter

7.  Frister

I denne lektion skal du høre nærmere omkring hvordan man skal forholde sig til, hvis man ikke er i stand til at overholde nogle friste i Databeskyttelsesloven fx pga. nedsat bemanding i en periode.

2 minutter

8.  Sletning

I denne lektion kigger jeg nærmere på reglerne for sletning, dvs. hvornår du skal slette oplysninger fx om at en person er corona-smittet.

7 minutter

9.  Private behandlinger

I lektion 8 kigger jeg på, i hvilket omfang du i dit privatliv må behandle oplysninger om corona-smitte, fx på Facebook, i e-mails mv.

8 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
575,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 1 måneder
Køb Bogholder (DKK 575,00)
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Brian Nygaard

Brian Nygaard

Cand.jur hos Brian Academy

Brian Nygaard er en erfaren foredragsholder og skribent. Han er tidligere advokat, men underviser nu på fuld tid. Hans varemærke er at undervise i kompliceret jura på en letforståelig måde. Han har udgivet mange juridiske bøger og underviser på ca. 80-100 kurser årligt og har gjort det de sidste mange år. Hans tre specialer er persondata, inkasso/retssager og forældelse.