Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2022-03-15

Økokrim, skattesvig og børsstrafferet

2 kursustimer i Anden relevant lovgivning og faglige standarder

 -  18 anmeldelser

Kurset er målrettet revisorer, der ønsker at opdatere deres teoretiske indsigt indenfor erhvervsstrafferet. Der vil på kurset være fokus på bestemmelserne i Straffelovens 28. kapitel/formueforbrydelser samt centrale straffebestemmelser i fiskallovgivningen/skatte- og momssvig. Med udgangspunkt i undervisernes erfaring i rollen som forsvarer i erhvervsstraffesager omfatter kurset en gennemgang af teori og praksis indenfor emnerne formueforbrydelser, skattesvig og børsstrafferet af betydning for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af forsvaret. På kurset gennemgås de centrale begreber i lovgivningen samt udvalgte eksempler fra retspraksis.

På kurset øges din viden, så du bedst muligt kan tage vare på din klients interesser inden for en række centraler temaer, som har vist sig at have størst betydning i praksis for den succesfulde forsvarsadvokat.

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Straffelovens kapitel 28, formueforbrydelser

Første lektion omhandler straffelovens kapitel 28 og de formueforbrydelser der findes. Der vil yderligere blive set på den særlovgivning der findes i Skattekontrolloven.

40 minutter

2.  Bedrageri, røveri og afpresning

Anden lektion omhandler bedrageri, røveri og afpresning, hvor der dykkes ned i de fagudtryk og termer der benyttes i lovgivningen omkring disse emner. 

ca. en time

3.  Skattestrafferet

Sidste lektion omhandler skattestrafferetten og de bestemmelser der er knyttet hertil.

28 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Kåre Pihlmann

Kåre Pihlmann

Advokat (H) og Partner hos Philmann Advokatfirma

Kåre Pihlmann har mere end 20 års erfaring med praktisk behandling af straffesager. Han har i 12 år undervist i strafferetlige fag på universitetet og holder løbende kurser for forsvarsadvokater, grupper af offentligt ansatte samt jurastuderende, ligesom han er forfatter til en række strafferetlige artikler i fagtidsskrifter, bl.a. Ugeskrift for Retsvæsen, Tidsskrift for Kriminalret og Advokaten. Han har møderet for Landsret (L) og Højesteret (H) og er beneficeret forsvarer ved Københavns Byret og Østre Landsret.