Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2020-07-02
Ajour d. 2020-07-02
Arkiveret

Nyt fra skatteåret 19/20 (archived)

0 kursustimer i

OBS! Kurset er ikke længere pointgivende, idet det er forældet. Kurset kan imidlertid stadig bruges som opslagsværk.

 

Folketinget har vedtaget en række lovændringer inden for skatteområdet, og underviser Jørgen Frausing vil på dette kursus gennemgå de ændringer for året 2019/2020. Lovændringerne kommer fra S-regeringen, som er en rød regering. Dette bærer disse lovændringer også præg af, og der skal nu føres en lidt anden skattepolitik end førhen. Alle ændringerne kommer fra Folketingets åbning til omkring juletid, hvor man gik på juleferie. I denne periode har der været en lang række lovændringer, som vil blive gennemgået i dag, sammen med en lang række tiltag som er taget fra 1. januar 2020 og frem til deres sommerferie.

 

På kurset vil der bl.a. blive gennemgået lovændringerne: 

 • L 4 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og forskellige andre love
 • L 21 Forslag til Lov om ændring af momsloven, kildeskatteloven og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige
 • L 22 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og kursgevinstloven
 • L 23 Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven
 • L 25 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love
 • L 36 Forslag til Lov om ændring af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom og virksomhedsskatteloven
 • L 48 Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skatteindberetningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love
 • L 49 Forslag til lov om ændring af skatteindberetningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og pensionsbeskatningsloven.
 • L 64 B Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og skatteindberetningsloven
 • L 73 Forslag til lov om ændring af lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love
 • L 76 Forslag til lov om ændring af boafgiftsloven og skatteforvaltningsloven
 • L 90 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og ligningsloven 
 • L 91 A Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og dødsboskatteloven
 • L 91 B Forslag til lov om ændring af ligningsloven
 • L 91 C Forslag til lov om ændring af personskatteloven

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  L4 - Aktieavancebeskatningsloven

Første lektion omhandler L4, som er aktieavancebeskatningsloven. Ændringerne her er, at man har kigget på hovedaktionærernes delsalg af aktier i selskaber med flere aktieklasser. Her er det anskaffelsessummerne man har kigget på, og det er også kun gældende hvis der er flere aktieklasser. Dette ses typisk ved generationsskifte, for at få yngre generationer ind i virksomheden gennem salg af B-aktier. Her bliver A/B modeller også gennemgået, for at forklare hvordan dette kan gøres, hvilket Skat ikke just er glade for. Der er derfor fra Skats side søsat en lang række initiativer for at få A/B modellen stoppet, bl.a. gennem forrentning og ikke at acceptere slaget af aktierne.

27 minutter

2.  L21 - Momsloven, kildeskatteloven og inddrivelse af gæld til det offentlige

Der fortsættes med L21, som er et lovforslag til ændringer af momsloven, kildeskatteloven og inddrivelse af gæld til det offentlige. Første del omhandler digitale salgsregistreringssystemer, altså kasseapparater, for at komme sorte penge til livs og for at sikre at deres produkter alle vil blive registreret, samt hvilke penge der er. Dette gælder for en lang række nøje udvalgte brancher. Anden del af L21 omhandler skattekort til tredjelandsborgere, hvilket indebærer at der skal være arbejdstilladelse for at få et skattekort. 

Der fortsættes bl.a. med L22, som omhandler ændringer af ligningsloven og kursgevinstloven og i denne sammenhæng berører hybrid kernekapital.

20 minutter

3.  L36 - Virksomhedsskatteloven

Tredje lektion omhandler L36, som er afståelse af fast ejendom og virksomhedsskatteloven. Den tidligere regering havde et lovforslag som næsten kom igennem, men efter valget faldt det bort. Derfor har oppositionen valgt at genopstille det, som omhandler sælgerpantebrevsmodel. Dette omhandler slag af erhvervsejendomme, og at man kan udskyde noget af beskatningen. 

Der fortsættes med L73, som omhandler beskatning af fri telefon og datakommunikationsforbindelse, som oprindeligt skulle have været afskaffet, men den nye regering har valgt at fastholde denne. 

22 minutter

4.  L49 - Seniorpræmier

Sidste lektion omhandler en undtagelse, og der kigges nærmere på L49, som ikke er en skattelov, men fra beskæftigelsesministeriet. Denne lov omhandler retten til seniorpræmie, som tilgodeser seniorer der forbliver på arbejdsmarkedet. Ændringen i loven ligger i, at der er blevet ændret på beløbet som man kan få udbetalt. 

Der fortsættes med L25, som er videregivelse af oplysninger om diskvalificerende pensionsudbetalinger og justeringer omhandlende pensionskasser. Der bliver nu indført et system, hvor der tjekkes op på hvor pengene kommer fra, og man har mulighed for at kontakte en rådgiver så man ikke ryger i fælden.  

37 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
 • Sikker betaling gennem Stripe
 • Support alle ugens dage kl. 9-16
 • Afspil på computer, telefon eller tablet