Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-03-23

National sambeskatning

3 kursustimer i Anden relevant lovgivning og faglige standarder

 -  81 anmeldelser

National sambeskatning
På kurset gennemgår vi de danske regler for en national sambeskatning.  

Vi ser på, hvilke selskaber, der skal indgå i en national sambeskatning, og hvordan sambeskatningen påvirker sambeskatningskredsen med hensyn til indkomstopgørelsen, underskudsanvendelse og indkomstår. 

Vi gennemgår desuden, hvordan sambeskatningskredsen påvirkes af en skattefri omstrukturering og samspillet mellem reglerne i selskabsskatteloven og fusionsskatteloven.


Mål
Efter kurset vil du være i stand til at identificere, hvilke selskaber, der kan indgå i en sambeskatningskreds og hvordan beskatningen foregår i en sambeskatning. Der lægges særligt vægt på anvendelsen af underskud og hvilke begrænsninger rådgiver skal være opmærksom på.

Herudover vil du få viden om, hvordan sambeskatningskredsen påvirkes af skattefrie omstruktureringer mv.
 

Kursusindhold

 • Hvilke selskaber kan indgå i en sambeskatning?
 • Hvornår indtræder og udtræder selskaber af en national sambeskatning?
 • Administrationsselskabets rolle i sambeskatningen
 • Hæftelsen blandt de sambeskattede selskaber
 • Principper for opgørelsen af sambeskatningsindkomsten, herunder anvendelse af underskud mellem selskaberne og underskudsrækkefølgen.
 • Underskudsbegrænsninger, generelt og i en sambeskatning
 • Underskudsregisteret og anvendelsen her
 • Hvordan ind- og udtræden af sambeskatningen påvirker selskabernes indkomstår
 • Hvornår skal der udarbejdes delårsopgørelser
 • Omstruktureringer og sambeskatninger

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Betingelser for national sambeskatning

På lektion 1 redegøres der for det det skatteretlige koncernbegreb i selskabsskattelovens §§ 31 og 31 C, herunder hvad der forstås ved koncernforbindelse mellem selskaber samt hvilke selskabstyper, der kan indgå i en national sambeskatning.

39 minutter

2.  Virkninger af sambeskatning

På lektion 2 gennemgås administrationsselskabets rolle, herunder udpegning af administrationsselskabet, administrationsselskabets rolle og hæftelsens i en sambeskatning. 
 

17 minutter

3.  Opgørelse af sambeskatningsindkomsten

På lektion 3 undervises der i opgørelsen af sambeskatningsindkomsten med særligt fokus på underskud, underskudsbegrænsninger og underskudsregisteret

43 minutter

4.  Indkomstår og delårsopgørelser

På lektion 4 undervises i indkomstår og delårsopgørelser, når et selskab ind- og udtræder i en sambeskatning, herunder hvordan selskabernes indkomstårene rettes til og hvornår der skal udarbejdes delårsopgørelser.

31 minutter

5.  Sambeskatning og omstruktureringer

På lektion 5 redegøres for sambeskatninger og effekten af en omstrukturering med særligt fokus på underskudsanvendelse mellem de sambeskattede selskaber efter en fusion, spaltning eller aktivtilførsel.

25 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
 • Sikker betaling gennem Stripe
 • Support alle ugens dage kl. 9-16
 • Afspil på computer, telefon eller tablet

Mark Stahlbaum Larsen

Mark Stahlbaum Larsen

Senior Tax Manager BDO

Mark har en imponerende baggrund inden for skatterådgivning og har bevæget sig fra mere operationelle roller som Fuldmægtig til mere strategiske og ledelsesmæssige positioner som Senior Manager. Hans erfaring i både den private sektor (Grant Thornton Denmark) og den offentlige sektor (Skatteankestyrelsen) giver ham en bred forståelse af skatteområdet fra forskellige perspektiver. I sin nuværende rolle som Senior Manager hos BDO Danmark arbejder Mark i København og er ansvarlig for skatterådgivning.