Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2021-03-31
Under opdatering

Moms ved udlejning og overdragelse af fast ejendom

2 kursustimer i Anden relevant lovgivning og faglige standarder

 -  32 anmeldelser

Dette kursus er en praktisk gennemgang af de regler, der gælder henholdsvis inden for moms ved salg af fast ejendom og moms ved udlejning af fast ejendom.

 

Udlejning og salg af fast ejendom er som udgangspunkt momsfritaget. Der findes dog en række fordele ved, at netop momsregistrere og det kan ske, hvis udlejer ønsker det og en række betingelser er opfyldt. Derudover kan der være stor forskel på de momsmæssige regler, når det gælder både udlejning og salg ved fast ejendom.

 

Kurset er en introduktion til alle de juridiske aspekter, der er afgørende i rådgivning og vejledning, når det kommer til udlejning og overdragelse af fast ejendom i relation til moms.

 

Indledningsvist gennemgås, hvordan man definerer begrebet fast ejendom og hvilke personer der er forpligtede til at betale moms ved salg af fast ejendom. Kurset ser derudover på hvilke ejendomme, der omfattes af momspligten.                                                        

 

Kurset ser også på salg af aktier, der kan udløse momspligt, hvor der sker en overdragelse af aktier i det selskab, der ejer ejendommen.

 

Den anden del af kurset angiver de regler, der omhandler moms ved udlejning af fast ejendom. Først og fremmest lovgrundlaget, udgangspunkter og undtagelser.

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Reglerne ved overdragelse af fast ejendom

Første lektion forholder sig til reglerne ved overdragelse af fast ejendom. Der foretages en terminologi-gennemgang og der foretages en afgrænsning af begrebet ”fast ejendom”. Der skelnes mellem arealer der kan ejes og besiddes, bygninger eller bygningsværker, integrerede installationer samt permanente installationer i bygninger. Derudover ses der på, hvilke personer der anses som momspligtige, det vil sige en gennemgang af, hvad der udgør juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed. Slutteligt gennemgås hvilke ejendomme, der omfattes af momspligten, herunder byggegrunde, nye bygninger samt væsentligt ombyggede bygninger.

37 minutter

2.  Overdragelse af fast ejendom uden det udløser moms

Kursets anden lektion gennemgår de to situationer, hvor man kan overdrage fast ejendom uden det udløser moms, selvom overdragelsen er omfattet af reglerne. Det vil sige situationer, hvor ejendommen har været anvendt til momsfritaget virksomhed og hvor salg sker som led i en samlet virksomhedsoverdragelse.

Momsloven definerer hvad der udgør momsfritaget virksomhed og der dykkes ned i, hvilke betingelser der skal være opfyldt og hvordan det dokumenteres.

17 minutter

3.  Moms ved udlejning

Tredje lektion forholder sig til moms ved udlejning. Der definereres indledningsvist, hvilke lovgrundlag og hovedprincipper der er gældende på området. Hvad forstås der ved udlejning og bortforpagtning og hvordan håndterer man de tilfælde, hvor der sker udlejning af fast ejendom, men hvor udlejningen ledsages af andre ydelser? Dernæst vurderes det, hvilke typer af udlejning, der er momspligtige og hvilke der er fritagede for at betale moms. Afslutningsvist undersøges mulighederne og betingelserne for at blive frivilligt momsregistreret, når man udlejer fast ejendom.

ca. en time
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
575,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 1 måneder
Køb Bogholder (DKK 575,00)
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Jesper Bierregaard

Jesper Bierregaard

Partner og advokat hos Hejm Vilsgaard Advokater

Jesper Bierregaard rådgiver inden for skat, moms, generationsskifte og omstruktureringer samt selskabsret. Som en del af rådgivningen bistår Jesper Bierregaard klienterne med rådgivning ved start af virksomhed/selskab, inklusive valg af selskabsform, samt løbende skattemæssig og selskabsretlig rådgivning og tilpasning af selskabsstruktur. Jesper Bierregaard har omfattende kursus- og undervisningsaktivitet, bl.a. som ekstern lektor i skatteret på Handelshøjskolen i Aarhus. På Aarhus Universitet har han varetaget undervisningen i skatteret på cand. merc. aud-uddannelsen.