Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2021-07-07

Markedsleje i erhvervslejemål

3 kursustimer i Anden relevant lovgivning og faglige standarder

 -  9 anmeldelser

På kurset Markedsleje i erhvervslejemål giver advokat Knud-Erik Kofoed dig en grundig gennemgang af reglerne om markedslejefastsættelse, retspraksis og ikke mindst praktikken i forbindelse med markedslejereguleringer.

 

Hovedpunkterne i kurset er begrebet markedsleje og væsentlighedskravet, indhentning og betydning af sammenligningslejemål samt syn og skøn, ret til markedslejeregulering, proces og formkrav ved markedslejeregulering, tvist om markedsleje og andre former for lejeregulering

 

Efter deltagelse i kurset vil du have et samlet overblik over, hvornår der kan gennemføres en markedslejeregulering – og hvordan en markedslejeregulering gennemføres.

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Begrebet markedsleje og væsentlighedskravet

I denne lektion vil underviser først og fremmest afdække, hvad der ligger i begrebet 'markedsleje', herunder hvad formålet med adgang til markedsleje er. Dernæst vil lektionen gennemgå kravet om væsentlighed ved regulering af markedsleje. 

ca. en time

2.  Indhentning og betydning af sammenligningslejemål samt syn og skøn

I denne lektion gennemgås sammenlignelige lejemål, herunder hvad der udgør et sammenligneligt lejemål, og hvordan der fremskaffes oplysninger om disse. Derudover vil underviser i denne lektion dybdegående gennemgå syn og skøn samt give et indblik i markedslejerapporter og udlejningsprospekter. 

36 minutter

3.  Ret til markedslejeregulering

I denne lektion gennemgås udlejers og lejers ret til markedslejeregulering, herunder fredningsperioder og varslingsintervaller, kombinationsregulering mv. 

24 minutter

4.  Proces og formkrav ved markedslejeregulering

I denne kortere lektion vil underviser gennemgå proces og formkrav ved markedslejeregulering, herunder varsling af markedslejeregulering. Lektionen vil også komme ind på indsigelsesret, aftalefrihed mv. 

11 minutter

5.  Tvist om markedsleje

Denne lektion gennemgår de forskellige fora for tvister om markedsleje, navnlig boligretten, landretten mv. Lektionen gennemgår endvidere formaliteter ved sagsanlæg.

8 minutter

6.  Andre former for lejeregulering

I denne korte lektion gennemgås andre former for lejeregulering samt løbende lejeregulering.

4 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Knud-Erik Kofoed

Knud-Erik Kofoed

Advokat (H) og Partner hos NT Advokater

Knud-Erik Kofoed er uddannet jurist fra Aarhus Universitet i 1997 og har siden 1999 beskæftiget sig primært med forhold omkring fast ejendom. Han har stor erfaring inden for erhvervslejeretten, hvor han både arbejder med erhvervslejekontrakter, markedslejesager og andre dele af erhvervslejeretten. Derudover underviser han ejendomsmæglere og andre advokater i bl.a. markedslejesager. I 2002 erhvervede han en Master of Business Administration fra University of Cambridge, som har givet indblik og interesse i ledelsesmæssige og økonomiske forhold. Knud-Erik har arbejdet 9 år for Bech-Bruun og arbejder nu hos NT advokater, hvor han blev partner i 2008.