Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2018-03-27
Ajour d. 2020-09-30
Under opdatering

Ledelsens årsrapport og revisors erklæring

1 kursustimer i Revisions- og erklæringsområdet

 -  40 anmeldelser

Kurset fokuserer primært på anvendelsen og værdien af Revisors erklæringer på en årsrapport hos brugerne: Ledelser, banken (fremmedkapital) og investorer (egenkapital) set ud fra en virksomheds og dermed brugernes perspektiv.
Med afsæt i den erklæring og øvrige kommunikation, der modtages fra revisor, hvordan indgår dette så i modtagerens beslutningsgrundlag m.v. ud fra et efterspørgselsperspektiv? Hvilke områder, elementer og indhold af revisors erklæring, herunder revisors bagvedlæggende arbejde, tillægges typisk særlig værdi i praksis og hvordan kan revisor - i sin egenskab af erklæringsafgiver - med fordel indgå i interaktionen med relevante interessenter i praksis for at skabe størst værdi?

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Ledelsens afgivelse af årsrapport og hvordan revisors erklæring giver værdi

Lektionen fokuserer primært på anvendelsen og værdien af Revisors erklæringer (Review og Udvidet gennemgang) hos virksomhedens ledelse set ud fra ledelsens perspektiv. Der fokuseres bl.a. på relevant regulering, som ledelser (bestyrelse og direktion) er underlagt, hvor revisors erklæringer kan understøtte compliance, såvel med god ledelsesskik (corporate governance) som relevant lovgivning for ledelsen i forhold til årsrapporten.
21 minutter

2.  Hvilke revisorerklæring kan en virksomheds ledelse vælge?

Lektionen omhandler hvilke revisorerklæring en virksomheds ledelse kan/skal vælge baseret på lovgivningskrav og virksomhedens behov.
11 minutter

3.  Ledelsen mulige værdi i praksis

Lektionen omhandler ledelsens mulige værdi i praksis af revisors erklæring på en virksomheds årsrapport.
10 minutter

4.  Ledelsens afgivelse af årsrapport og værdien af revisors erklæring - Opsummering

Anni giver her en opsummering af emnet om ledelsens angivelse af årsrapport og værdi af revisors erklæring.
3 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Anni Haraszuk

Anni Haraszuk

Statsautoriseret Revisor & Executive Director, Compliance Consortium

Anni Haraszuk, EMBA is a state-authorized public accountant resident in Denmark. She is currently working as CFO, interim basis in globalized companies with focus on Chinese and US contexts, specialized in implementing Artificial Intelligence and the value-add of big data in practice as integral part of leadership, business models and compliance. Ms. Haraszuk serves as Executive Director of the Compliance Consortium, a global business and research forum for strategic compliance, focusing on business models in the age of digital disruption. She is part of a Private Equility forum specialized in accelerating companies globally within food and health. In partnership with Christian V. Petersen, she is establishing an e-learning universe including an academy win online courses, text books, software etc. on financial statement analysis, valuation etc. as well as an investor site.