Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2022-09-15

Lagerbeskatning af selskabers fast ejendom

3 kursustimer i Anden relevant lovgivning og faglige standarder, Revisions- og erklæringsområdet

 -  11 anmeldelser

I en politisk aftale tilbage fra 2020 blev der indført nye regler for ”Arne og Bjarne pensionen”. Denne nye pension skal finansieres. Dette er aftalt til bl.a. at skulle ske ved indførsel af lagerbeskatning af selskabers fast ejendom. Reguleringen er aftalt til at skulle indføres fra indkomståret 2023. På nuværende tidspunkt er der alene udsendt et udkast til lovforslag om reguleringen. Lovgrundlaget forventes at komme på plads i løbet af efteråret 2022. På kurset vil du få et overblik over hvordan de skattemæssige rammer bliver for den nye beskatning. Hvile selskaber bliver omfattet? Hvor meget skal man have ejendomme for, for at blive omfattet? Hvilke ejendomstyper fanges af regelsættet? Hvordan bliver samspillet med de nuværende regler i ejendomsavancebeskatningsloven og afskrivningsloven? Hvordan opgøres værdierne for ejendommen? Hvordan bliver overgangsreglerne mv. Disse spørgsmål vil du få svar på ved deltagelse i kurser.

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Indledning

Den første lektion vil være en introduktion til kurset, hvor der bliver gennemgået og dykket ned i rammerne for lagerbeskatning af selskabers fast ejendom, lovgivning og regler herom. 

8 minutter

2.  Lovens anvendelsesområde

I lektion to sættes der fokus på lovens anvendelsesområde. 

2 minutter

3.  Hvilke selskaber er omfattet?

I lektion tre vil afgrænsningen af hvilke selskaber der er omfattet blive præsenteret - udover afgrænsning af bestemte ejendomme, er dette også afholdt af nogle bestemte kategorier. 

6 minutter

4.  Betingelserne for at være omfattet

I denne lektion vil de to overordnet betingelser for at være omfattet blive gennemgået. 

3 minutter

5.  Ejendommen udlejes i overvejende omgang (nr. 1)

Lektion fem vedrører afgrænsningen af den første af de overordnede betingelser: hvornår udlejes en ejendom i overvejende omfang.  

17 minutter

6.  Handelsværdien skal overstige 100 mio. kr. (nr. 2)

I lektion seks vil den anden betingelse bliver præsenteret og vurderet for at få konstateret at man er lagerbeskattet, hvori der indgår krav m.m. 

16 minutter

7.  Værdiansættelsen

I denne lektion vil der være fokus på værdiansættelsen - hvad man bør og skal forholde sig til, samt hvilke metoder der er kan være anvendelige i forbindelse med sin værdiansættelse. 

27 minutter

8.  Én gang lagerbeskatning - altid lagerbeskatning

I denne lektion vil rammen for 'én gang lagerbeskatning - altid lagerbeskatning' blive forklaret, og hvordan den bygger på en mere simpel løsning af lagerbeskatningen af selskabers fast ejendom. 

5 minutter

9.  Opgørelse af fortjeneste og tab

I lektion ni vil opgørelse af fortjeneste og tab for de lagerbeskattede ejendomme i selskaberne. Her er der tale om den fremadrettet fortjeneste og tab. 

8 minutter

10.  Afskrivninger og forbedringer

I lektion ti er emnet 'afskrivninger og forbedringer', hvor lektionen vil blive delt op i de to emner. 

5 minutter

11.  Overgang til lagerbeskatning - hvornår?

I lektion 11 vil det blive præsenteret hvornår overgangen til lagerbeskatning finder sted - primært er det i forbindelse med at lovforslaget og den nye regulering træder i kraft. 

8 minutter

12.  Overgang til lagerbeskatning - indgangsværdi

Lektion 12 præsentere hvordan man regulerer overgang til lagerbeskatning og fastsættelse af indgangsværdier i den forbindelse.  

3 minutter

13.  Realisationssaldoen

I denne lektion er der fokus på den realisationssaldo, der skal opgøres. 

10 minutter

14.  Oplysningsforpligtigelser til skattestyrelsen

I denne lektion vil oplysningsforpligtigelser til skattestyrelsen blive præsenteret ift. den nye bestemmelse, der er blevet sat ind i skattekontrollovens § 36 a. 

4 minutter

15.  Ikraftræden

Den sidste lektion om ikrafttrædelsen vil blive præsenteret, samt hvilke love og regelsæt der gør sig gældende i forbindelse med lagerbeskatningen og hvilken betydning det har og får for selskaberne.  

4 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Bent Ramskov

Bent Ramskov

Advokat (H), Ph.d., HD-R/Partner hos DAHL Advokatfirma

Bent Ramskov har solid erfaring som rådgiver for revisorer og har møderet for Højesteret. Han arbejder med skatteret, primært selskabsskatteret, og kernekompetencerne er rådgivning om generationsskifte, omstrukturering af både selskaber og personligt drevne virksomheder herunder spaltning, fusion, virksomhedsomdannelse mv. Desuden yder Bent Ramskov skatterådgivning om overdragelse af aktiver af enhver karakter, herunder værdiansættelse, rådgivning om skattepligt, rådgivning om selskabsret, rådgivning af andre rådgivere. Han fører skattesager på alle niveauer, også i Højesteret.