Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2021-08-18

Konkurskarantæne

5 kursustimer i Anden relevant lovgivning og faglige standarder

 -  26 anmeldelser

Reglerne om konkurskarantæne er særegne og retspraksis har udviklet sig i en retning, som ingen havde forestillet sig. Vi har gennemgået og konsolideret retstilstanden netop nu på baggrund af mere end 400 trykte afgørelser, og således har vi et bud på grænsefladerne mellem ikendelse / ikke ikendelse af konkurskarantæne. Formålet er, at du bliver fortrolig med retstilstanden, så du bedre kan rådgive klienter således, at de ikke risikerer at blive pålagt karantæne, hvis deres virksomhed går ned.

 

Revisorer, jurister og advokater, ledelsesmedlemmer i virksomheder, og andre som vil være helt opdateret på retstilstanden på området.

  

Generelt om konkurskarantæne:

 • Spænd at navigere i
  • Gældsopbyggelse
  • Håndtering af aktiver
  • Udygtighed eller konkursrytteri
  • Uacceptable risici eller ydre omstændigheder
  • Bogførings- og regnskabsmateriale
  • Andre forhold

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Generelt om konkurskarantæne

I denne lektion vil underviser bl.a. komme ind på baggrunden for konkurskarantæne, herunder lovgivningen og lovgivers intentioner. Lektionen inddrager også retspraksis.

ca. 2 timer

2.  Spænd at navigere i

Denne lektion vil bl.a. komme ind over gældsopbyggelse, håndtering af aktiver, udygtighed eller konkursrytteri, uacceptable risici eller ydre omstændigheder, bogførings- og regnskabsmateriale.

ca. 2 timer
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
575,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 1 måneder
Køb Bogholder (DKK 575,00)
 • Sikker betaling gennem Stripe
 • Support alle ugens dage kl. 9-16
 • Afspil på computer, telefon eller tablet

Carsten Ceutz

Carsten Ceutz

Advokat, partner og Senior Excellence Manager hos 360 Law Firm

Carstens hovedspeciale er alle elementer af insolvensretten, hvor han har opbygget et stort fagligt netværk qua sine mange års erfaring og sit store engagement i kollegialt arbejde. Carsten sikrer kreditorerne det bedst opnåelige resultat ved altid at tilgå opgaverne med et forretnings- og løsningsorienteret fokus. Carsten repræsenterer finansielle kreditorer i forbindelse med blandt andet engagementer i finansiel og operationel leasing, udlån og pant til nødlidende andelsboligforeninger samt styring og realisering af fordrings- og virksomhedspant. Carsten har særligt lang og indgående erfaring med nødlidende rejseudbydere samt med håndtering af IT, immaterielle rettigheder og ansatte i forbindelse med virksomhedsoverdragelse af de overlevelsesdygtige dele af virksomheder. Han begår sig sikkert og effektivt som anerkendt (udenretlig og indenretlig) rekonstruktør og anvender sin ekspertise til at undgå tab af værdier eller tab af arbejdspladser. Carsten har derudover mangeårig anerkendt erfaring med undervisning i blandt andet finansieringsret, rekonstruktioner, konkursbehandling, tvangsopløsninger, panthaverregnskaber, virksomhedspant samt i reglerne om konkurskarantæne.