Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2022-02-02

Introduktion til international selskabsret

4 kursustimer i Anden relevant lovgivning og faglige standarder

 -  16 anmeldelser

Hvis du i dagligdagen arbejder med dansk selskabsret, vil du, hvis det ikke allerede er sket, før eller senere få behov for at sætte dig overordnet ind i international selskabsret i en eller flere fremmede jurisdiktioner.


Dette kursus er til dig, der endnu ikke har nogen væsentligt praktisk eller teoretisk erfaring med international selskabsret set fra et dansk udgangspunkt, men som har et vist grundlæggende kendskab til dansk selskabsret.


På kurset bliver du ikke ekspert i noget fremmed lands selskabsret, men du får en baggrund for at forstå forskellige selskabsretlige traditioner i udvalgte jurisdiktioner, ligesom du får et godt kendskab til EU-rettens regulering af selskaber. 


Endnu vigtigere er det måske, at du bliver fortrolig med de retsgrundlag, der gælder for selskabsretten, således at du senere selv i forbindelse med en konkret problemstilling bliver i stand til at finde frem til relevante retskilder og at forstå og anvende disse.


På kurset kommer vi til at arbejde med følgende emner:

  • Selskabsretlige traditioner og udvalgte emner i tilknytning hertil,
  • Retsgrundlagene i EU-retten og i udvalgte jurisdiktioner,
  • Substansen i EU-rettens bidrag til europæisk selskabsret,
  • Udvalgte selskabs- og koncernretlige emner såsom stiftelse af selskab, kapitalforhold, ledelsesforhold, omstruktureringer og koncernforhold.

Fokus er på EU-rettens regulering af selskabsretten, ligesom der komparativt trækkes tråde i amerikansk selskabsret, britisk selskabsret, fransk selskabsret og tysk selskabsret.

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Indledning - rammerne for kurset

På denne korte lektion afgrænses og præciseres det fokus, som kurset sætter på international selskabsret. Endvidere introduceres væsentlig terminologi til brug for kurset i øvrigt.

7 minutter

2.  Selskabsretlige traditioner og udvalgte emner i tilknytning hertil

På denne lektion behandles spørgsmålet om grundlæggende forskelle i forskellige jurisdiktioners selskabsretlige anskuelser og traditioner og i forskellige jurisdiktioners valg af regulering af selskabsretten. Denne lektion er således en form for perspektivering af de følgende lektioners emner.

18 minutter

3.  Retsgrundlagene i EU-retten og i udvalgte jurisdiktioner

På denne lektion behandles relevante og udvalgte selskabsretlige retskilder i EU-retten og i udvalgte jurisdiktioner (USA, Storbritannien, Frankrig og Tyskland).

21 minutter

4.  Substansen i EU-rettens bidrag til europæisk selskabsret

På denne lektion behandles den primære EU-rets bidrag til selskabsretten i forhold til etableringsret og mobilitet, den sekundære EU-rets bidrag til selskabsretten i forhold paneuropæiske selskabsformer og harmonisering af national selskabslovgivning, ligesom betydningen af EU-domstolens praksis belyses.

23 minutter

5.  Udvalgte selskabs- og koncernretlige emner II

På denne lektion introduceres der med en komparativ vinkel til EU-rettens og udvalgte jurisdiktioners regulering af stiftelse af selskaber, kapitalforhold, ledelsesforhold, omstrukturering og koncernforhold.

ca. en time

6.  Udvalgte selskabs- og koncernretlige emner II

I denne lektion fortsættes sidste lektion om udvalgte jurisdiktioners regulering af stiftelse af selskaber, kapitalforhold, ledelsesforhold, omstrukturering og koncernforhold.

ca. en time
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Gitte Søgaard

Gitte Søgaard

LL.M., PH.D., HD(A), Indehaver Advokatfirmaet Søgaard og adjunkt ved Aalborg Universitet

Gitte Søgaard er specialiseret i erhvervs- og selskabsret og med særligt fokus på koncernforhold, køb og salg af virksomheder, virksomhedsetablering, virksomhedsomstruktureringer og kommercielle kontrakter.