Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2020-05-18
Ajour d. 2020-09-14

Incitamentsordninger for revisorer

2 kursustimer i Revisions- og erklæringsområdet

 -  11 anmeldelser

Et stigende antal medarbejdere i Danmark er omfattet af kontant- og aktiebaserede incitamentsprogrammer. 

Mange incitamentsprogrammer starter hos selskabets revisor; og derfor giver det mening, at man som revisor kender til de muligheder – men også begrænsninger – som den ansættelsesretlige lovgivning giver for udformning af incitamentsprogrammer, så man er på forkant og dermed undgår at foreslå en struktur, der senere viser sig at være uhensigtsmæssig fra en juridisk vinkel. 

Kurset vil gennemgå den juridiske ramme for kontantbaserede incitamentsordninger; herunder hvad der kan aftales – og med hvem. Hvordan skal selskabet forholde sig til den kontantbaserede ordning, hvis medarbejderen skal på orlov, bliver syg eller skal stoppe som ansat i virksomheden? 

Kurset vil også gennemgå mulighederne – og faldgruberne – i den ændrede aktieoptionslov og gennemgå praktiske input til udformning af aktiebaserede incitamentsprogrammer, så du som revisor kan bidrage med værdifuld sparring til dine kunder. 

Kurset vil sætte dig i stand til:

  • At sparre med din klient om valget mellem kontantbaserede og aktiebaserede incitamentsordninger
  • Hjælpe dig til at kende den ansættelsesretlige lovgivning, der er relevant for incitamentsprogrammer
  • Give dig et overblik over reguleringen af salgspligter i ejeraftaler; herunder til at forstå fordelene men også de potentielle faldgruber i den ændrede aktieoptionslov

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Introduktion

Hvorfor skal der være et særligt kursus for revisorer, når det omhandler bonusordninger? Da det er vigtigt at have en god dialog med rådgiver, er det vigtigt at vide hvem der har de forskellige roller i en rådgivning. For at kunne rådgive bedre som revisor, er det også vigtigt man forstår de begrænsninger og regler, som advokaten har, så man ikke stopper eller sænker processen med misvisende rådgivning. Her vil der også blive præsenteret de mest almindelige fundgruber, som man typisk vil møde når man rådgiver om bonusordninger.

21 minutter

2.  Kontant-bonusordninger del I

Hvad er en kontant-bonusordning? Da kært barn har mange navne, er der mange veje rundt om kontant-bonusordningen. Der vil på lektionen blive gennemgået både nogle af de fordele og ulemper der er ved kontant-bonusordninger, samt hvor juraen vil sætte en stopper for denne løsning. Derfor er dette en praktisk tilgang til hvad ordningen kan og ikke kan. Yderligere er der nogle særlige regler på området, bl.a. hvis medarbejderen stopper eller hvis medarbejderen stopper i en bestemt periode, på overlov, ferieloven m.m.

29 minutter

3.  Kontakt-bonusordninger del II

Der fortsættes med funktionærloven, som omhandler hvorfor man opsiger sit arbejde, og at dette ikke kan fjernes eller ændres i de krav man har. Denne regulerer derfor alt hvad der er en del af lønnen, også de bonusordninger der er, hvis de er en del af lønnen. Der fortsættes med, hvornår man vil få udbetalt sin bonus samt hvad man skal gøre i selve fritstillingsperioden.

23 minutter

4.  Aktiebaserede bonusordninger

Efter at have gennemgået de kontant-baserede ordninger, så fortsættes der med de aktiebaserede ordninger. Her bliver der også dykket ned i den nye aktieoptionslov, hvor der bliver gennemgået hvornår den gælder, hvem gælder den for og hvorfor er den vigtig? Den gamle optionslov bliver også gennemgået, samt hvem den gælder for. 

24 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
575,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 1 måneder
Køb Bogholder (DKK 575,00)
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Anja Staugaard Jensen

Anja Staugaard Jensen

Advokat og ejer af Anja Staugaard Advokatfirma

Anja er uddannet cand.jur og har i næsten 20 år rådgivet danske og udenlandske klienter i arbejds- og ansættelsesretten, inklusiv bonus- og incitamentsordninger. Hun underviser ofte i HR, compliance og andre ansættelsesretlige emner. Anja er også medforfatter til bogen ”Ejeraftaler med Medarbejderaktionærer”, der udkom i 2. udgave i oktober 2019.