Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2021-10-18

Grundkursus i brugtmoms

2 kursustimer i Anden relevant lovgivning og faglige standarder

 -  25 anmeldelser

Dette kursus er en praktisk gennemgang af momslovens bestemmelser for brugte varer, bortset fra særordningen for køretøjer, der er 30 år eller derunder.

For at kunne anvende reglerne om brugtmoms er der en række formkrav, som skal være opfyldt.

Kurset er derfor en introduktion til alle de juridiske aspekter, der er afgørende i rådgivningen og vejledningen af virksomheder, som kan anvende reglerne om brugtmoms.

Indledningsvis gennemgås hvilke formkrav, der skal være opfyldt for at en virksomhed kan anvende reglerne om brugtmoms, således at der alene bliver afregnet moms af virksomhedens fortjeneste.

På grundkurset i brugtmoms vil de væsentligste områder og problemstillinger der findes i relation til salg af brugte varer blive gennemgået, herunder de momsmæssige forhold, som en advokat eller revisor skal være opmærksom på ved rådgivning og udarbejdelse af regnskab for virksomheder med salg af brugte varer.

Gennemgangen vil bl.a. omfatte: 

 • Hvilke betingelser skal være opfyldt for at kunne benytte reglerne om brugtmoms?
 • Hvem kan benytte brugtmomsordningen?
 • Hvilke varer kan blive omfattet af brugtmomsreglerne?
 • Hvordan opgøres momsen efter den individuelle metode og hvornår skal den finde anvendelse?
 • Hvordan opgøres momsen efter samlemetoden og hvornår kan den finde anvendelse?
 • Hvordan skal man forholde sig, hvis en vare ønskes solgt efter de almindelige regler, når købet indgår i samlemetoden?
 • Fakturakrav ved salg og køb 
 • Gennemgang af regnskabskrav

Kursets overordnende formål:

Det er formålet at bibringe deltagerne et solidt kendskab til reglerne om brugtmoms, herunder de krav der skal overholdes, så deltageren føler sig klædt på til at yde rådgivning og vejledning til egne klienter med at håndtere køb og salg af brugte varer, således at de kan anvende reglerne om brugtmoms ved videresalg.

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Brugtmomsordningen 

I denne første lektion gives der et overblik over, hvem der kan benytte brugtmomsordningen, hvilke varer der er omfattet af reglerne, herunder hvilke betingelser der skal være opfyldt for at kunne anvende reglerne om brugtmoms.

30 minutter

2.  Beregning af moms efter den individuelle metode

I denne lektion vil bestemmelsen om opgørelse af moms efter den individuelle metode blive gennemgået, herunder hvordan køb af varer fra andre EU-lande og tredjelande kan blive omfattet af brugtmomsreglerne.

Der vil ved gennemgangen blive vist konkrete eksempler på de forskellige typer af handler og hvordan disse skal håndteres regnskabsmæssigt.

10 minutter

3.  Beregning af moms efter samlemetoden 

I denne lektion vil det blive gennemgået hvilke betingelser, der skal være opfyldt for at kunne opgøre momsen efter samlemetoden, herunder hvordan momsen skal beregnes.

Ved gennemgangen vil det ligeledes blive gennemgået, hvordan virksomhederne skal forholde sig, hvis en vare ønskes solgt efter momslovens almindelige regler.

20 minutter

4.  Faktura- og regnskabskrav ved anvendelse af brugtmomsreglerne 

Den sidste lektion vil formkravene til fakturaer og regnskabet blive gennemgået.

De specifikke faktura- og regnskabskrav ved salg og køb af brugte varer vil blive illustreret ved konkrete eksempler.

36 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
575,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 1 måneder
Køb Bogholder (DKK 575,00)
 • Sikker betaling gennem Stripe
 • Support alle ugens dage kl. 9-16
 • Afspil på computer, telefon eller tablet

Diana Mønniche

Diana Mønniche

Advokat, Partner hos Bachmann Partners

Diana arbejder primært med rådgivning om moms-, told- og afgiftsmæssige forhold samt tvistløsning og forhandlinger med SKAT fra Landsskatteretten til domstolene.