Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2017-06-09

God offentlig revisionsskik (archived)

0 kursustimer i

 -  1 anmeldelser

På dette kursus starter Carsten Nielsen med en overordnet gennemgang af begrebet forvaltningsrevision, herunder anvendeligheden i praksis. Dernæst vil Carsten gennemgå en praktisk gennemførsel af revisionen indenfor de forskellige forvaltningsmæssige områder. 

Carsten vil også se på kritisk-juridisk revision med udgangspunkt i rigsrevisionens undersøgelse fra 2015, hvor man kiggede på aflønning og repræsentation mv.

Til sidst i kurset vil der blive kigget på kravene ved udførsel af forvaltningsrevisionen ifølge de nye standarder for offentlig revision og hvilke udfordringer der er ved afrapportering udført af forvaltningsrevision. Herudover projektregnskaber. 

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Overordnet gennemgang af begrebet forvaltningsrevision, herunder anvendeligheden

Den første lektion gennemgår begrebet forvaltningsrevision, herunder anvendeligheden: - Holdninger - Love, regler, instrukser mv. - God offentlig revisionsskik (GOR)
25 minutter

2.  Gennemgang og praktisk udførelse inden for forvaltningsrevisionens områder

Lektion 2, gennemgår kurset en praktisk udførelse inden for forvaltningsrevisionens områder: - Sparsommelighed - Produktivitet - Effektivitet - Ledelse og styring (økonomistyring) - Løbende forvaltningsrevision / større undersøgelser
ca. en time

3.  Juridisk-kritisk revision

Den tredje lektion omhandler juridisk-kritisk revision på baggrund af rigsrevisionens undersøgelse fra 2015 af aflønning og repræsentation mv.
29 minutter

4.  Krav om udførelse af forvaltningsrevisionen ifølge nye standarder for offentlig revision (SOR)

Den fjerde lektion kigger på de krav der findes ved udførelse af forvaltningsrevision ifølge nye standarder for offentlig revision (SOR): - Planlægning - Udførelse
42 minutter

5.  Særlige udfordringer ved afrapportering af udført forvaltningsrevision

Denne lektion kigger på de særlige udfordringer ved afrapportering af udført forvaltningsrevision: - Revisionspåtegning - Revisionsprotokol mv.
38 minutter

6.  Projektregnskaber

Den sidste lektion gennemgår projektregnskaber: - Finansiel, juridisk-kritisk og forvaltningsrevision - Effektivitet, sparsommelighed og god økonomistyring
43 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Carsten Nielsen

Carsten Nielsen

Statsautoriseret revisor hos Martinsen Rådgivning & Revision

Carstens ekspertise omfatter revision og rådgivning i forbindelse med virksomheders, herunder særligt branchefokus på uddannelsesinstitutioners regnskabsaflæggelse, og han er derudover medforfatter til den nye standard om forvaltningsrevision (SOR). Carsten har desuden været underviser og indlægsholder ved adskillige kurser og konferencer.