Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2020-07-16
Ajour d. 2020-09-30

En praktisk guide til persondataforordningen

5 kursustimer i Anden relevant lovgivning og faglige standarder

 -  26 anmeldelser

Persondata flyder rundt i en lind strøm i e-mails, på sociale medier, på hjemmesider osv. – og ofte gemmes de til evig tid. Reglerne for behandling af persondata er komplicerede og skrappe – du får kæmpe bøder for ikke at overholde dem. 

På dette kursus gennemgår vi de grundlæggende regler omkring persondata, forklaret på almindeligt dansk. 

Du får et overblik over de vigtigste regler og får en masse tips og hjælp til, hvad du skal gøre for at overholde reglerne. 

Mål

Målet er at give dig en bred indføring i grundbegreberne i Databeskyttelsesloven – på en letforståelig måde og med fokus på praktiske udfordringer og løsninger.

Der vil ikke være nogen fine ord, men kun en masse information, som du (forhåbentlig) kan bruge til noget i praksis. 

Under kurset bliver du opfordret til at lave en ”to-do-liste” med de ting, du bør tage fat på i din virksomhed/organisation osv. Du vil derfor efter kurset kunne identificere en række områder, hvor du skal ændre ting hos dig/jer, og vil modtage hjælp til, hvad du skal gøre.

Kursusindhold

Vi gennemgår bl.a.:

 • Skal man have samtykke til at sende (visse) e-mails? 
 • Hvornår skal e-mails krypteres?
 • Hvornår skal man slette oplysninger?
 • Hvad er en ”følsom” oplysning? 
 • Hvornår må man bruge personnumre i sagsbehandlingen?
 • Skal man låse alle skaber med mapper og papirer?
 • Hvad siger reglerne om at tage billeder og fx offentliggøre dem på en hjemmeside eller på Facebook?
 • Hvor tit skal man skifte kode til sine programmer?
 • Må man sende en mail CC (og ikke BCC)?
 • Hvilke rettigheder har en person i forhold til behandling af sine data?
 • Gælder reglerne også for det, man laver i ens privatliv?
 • Hvor store er bøderne for overtrædelse?

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Introduktion

Vi har i dag teknologien til at have alt information, lige i lommen. Men hvordan håndterer man alt den her information, som er eksploderet gennem de sidste 20 år? Indledningsvist gennemgår underviser Brian Nygaard Oswald nogle af kursets grundlæggende begreber og kapitler, samt alle de regler der er vedtaget i maj 2018. Persondata er relevant mange steder og der findes mange scenarier hvor reglerne er benyttet forkert, og derfor er der også mange stedet at læse videre om persondata.

12 minutter

2.  Hvem gælder DBL for?

Første lektion omhandler hvem databeskyttelsesloven gælder for, som bygger på GDPR forordningen. Som udgangspunkt gælder loven for alle, både foreninger, virksomheder, kommuner, alle konstruktioner hører under loven. Private personer er undtaget, og den undtagelse vil også blive gennemgået senere. 

DBL omfatter alle, og her gælder det både virksomhedens informationer, men også de kunder man har, deres informationer skal også beskyttes. Her vil der være en lang række eksempler, som gennemgår nogle af de spørgsmål der er på området. 

13 minutter

3.  Oplysningstyper

Anden lektion handler om oplysningstyper, og er ifølge underviser Brian Nygaard Oswald den vigtigste lektion. Denne lektion indeholder en masse informationer, og er også en af de længste lektioner. Hvor mange forskellige typer oplysninger findes der? Rigtig mange! billeder, videoer, blodprøver, alt er personoplysninger. 

DBL skelner mellem to slags, følsomme oplysninger og ikke-følsomme oplysninger. De følsomme oplysninger er dem der er mest private og dem skal man altid beskytte. De ikke-følsomme oplysninger er ting som dit navn, mail og lokation.

ca. en time

4.  Dataminimering mv.

Der fortsættes med dataminimering, som betyder at man behandler så få oplysninger som muligt, og man behandler dem så lidt som muligt. Så det er lidt abstrakt og overordnet, men du skal som rådgiver være meget klar i, hvis du vælger at benytte de oplysninger du får, eller ej. Husk at nogle oplysninger bliver behandlet, uden at man egentlig ved det.

13 minutter

5.  Sikkerhed

I denne lektion omhandler sikkerhed, som bl.a. indeholder en holistisk betragtning, kryptering, systemers tilgængelighed, systemers modstandsdygtighed samt at man skal dokumentere alt. Virksomhedes beskyttelse af oplysninger, computere, mobiltelefoner, emails og kommunikstion med personer er nogle af de emner som kurset bl.a. indeholder, med sikkerhed som fortegn. Til alle emnerne vises der en oversigt over hvilke ting man bør overveje i forhold til emnets sikkerhed. 

ca. en time

6.  Personers rettigheder

Denne lektion omhandler et endnu praktisk meget relevent kapitel, nemlig personers rettigheder. Som person har man rigtig mange rettigheder, og i lektionen vil der være udvalgt nogle af de vigtigste. Dette er bl.a. retten til indsigt og oplysningspligt. Disse rettigheder skal altid behandles ens, og det er derfor vigtigt at man har en procedure og nogle kontroller, for at sikre overholdelsen af sine procedurer. 

10 minutter

7.  Bøder

Denne lektion omhandler nogle af konsekvenserne for, hvis man ikke overholder persondataloven, som sker i form af bøder. Bøden er ikke den eneste sanktion, man kan også modtage påtaler. Den ny persondatalov giver bl.a. mulighed for at give større bøder end før hen og der gennemgås hvad der lægges vægt på når bødens størrelse skal udregnes. 

9 minutter

8.  Private behandlinger

Denne lektion er, ifølge underviser Brian Nygaard Oswald, en god nyhed for dig, da den omhandler private behandlinger, som ikke er omfattet persondatabeskyttelsesloven. Gennem lektionen vil der være flere eksempler på, hvilke private behandlinger der eksisterer, samt hvordan man kan benytte oplysninger i disse.

13 minutter

9.  Slet, slet, slet!

Lektionens emne, sletteregler, er en genganger, når det kommer til persondatabeskyttelsesloven, da den ofte leder til spørgsmål. For hvornår skal man slette oplysninger? På lektionen vil der være eksempler og Brians egne anbefalinger på dette, da der ikke findes direkte regler for, hvornår man skal slette oplysninger. 

25 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
 • Sikker betaling gennem Stripe
 • Support alle ugens dage kl. 9-16
 • Afspil på computer, telefon eller tablet

Brian Nygaard

Brian Nygaard

Cand.jur hos Brian Academy

Brian Nygaard er en erfaren foredragsholder og skribent. Han er tidligere advokat, men underviser nu på fuld tid. Hans varemærke er at undervise i kompliceret jura på en letforståelig måde. Han har udgivet mange juridiske bøger og underviser på ca. 80-100 kurser årligt og har gjort det de sidste mange år. Hans tre specialer er persondata, inkasso/retssager og forældelse.