Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2020-03-24
Ajour d. 2020-03-24

Ejeraftaler og medarbejderaktionærer

4 kursustimer i Anden relevant lovgivning og faglige standarder

 -  14 anmeldelser

Generel intro til kursus om ejeraftaler med medarbejderaktionærer

Et stigende antal medarbejder i Danmark er omfattet af aktiebaserede incitamentsprogrammer, hvor en ejeraftale normalt regulerer ejerskabet af aktierne. Uanset om du er rådgiver for en ejerkreds og selskabet eller for en medarbejder, der bliver tilbudt deltagelse i et aktiebaseret incitamentsprogram, er det vigtigt at kunne rådgive om de særlige forhold, der gør sig gældende for ejeraftaler med medarbejderaktionærer. 

Kan man for eksempel aftale de samme ting med en medarbejderaktionær i forhold til konkurrence- og kundeklausuler og salgspligter, som man kan med en ligeværdig medkapitalejer? 

Kurset er en praktisk gennemgang af den særlige viden, man som revisor eller rådgiver bør have, hvis man skal rådgive om ejeraftaler med medarbejderaktionærer. Kurset vil samtidig inkludere praktiske tips og gode råd til selve den praktiske formulering af de bestemmelser, der gennemgås på kurset. 

Kurset indeholder moduler om definitionen af en medarbejderaktionær, kort om den nye aktieoptionslov, værdiansættelse af aktier og anparter, salgspligter i fratrædelsessituationer, overgang af kapitalandele og om bestemmelser om et samlet salg af selskabet. 

Kurset indeholder også modul om praktiske tips til dig, der som rådgiver skal rådgive om en ejeraftaler, der allerede er lavet. 

Kurset er således ikke en slavisk gennemgang af alle bestemmelser i ejeraftaler, men praktiske nedslag i de bestemmelser, hvor der gælder noget særligt for medarbejderaktionærer. 

Kurset har fire overordnende formål:

  • Hjælpe dig til at vurdere, om en part i en ejeraftale er en ”medarbejderaktionær”
  • Sætte dig i stand til at vurdere, hvilke bestemmelser i en ejeraftale, hvor der gælder særlige forhold, når en part er medarbejderaktionær 
  • Give dig et overblik over reguleringen af salgspligter i ejeraftaler; herunder til at forstå fordelene men også de potentielle faldgruber i den ændrede aktieoptionslov
  • Gøre dig i stand til at rådgive om – og udarbejde – konkurrence- og kundeklausuler i ejeraftaler med medarbejderaktionærer 

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Introduktion

Første lektion fungerer som et lille introduktionsmodul, da dette giver en idé af hvor udbredt medarbejderaktionærer er, samt hvor få undersøgelser der er på området. Da medarbejderaktionærer ikke er et defineret juridisk begreb, så er der nogle særlige regler hvis en aktionær i en ejergruppe er medarbejder. 

15 minutter

2.  Hvad er en medarbejderaktionær?

Som rådgiver skal man selvfølgelig starte med at finde ud af, hvilken situation man står i. Første skridt er, at udelukke hvornår man er en medarbejder. For er man medarbejder som selvstændig? Er der en ansættelseskontrakt på personen? Hvad er forholdet til virksomheden? Andet skridt er at se, hvordan kapitalen fordeler sig og den ulighed der er. Kan man svare ja til første og anden, så er det typisk en medarbejderaktionær man har med at gøre. 

13 minutter

3.  Hvornår gælder bestemmelserne?

Lektionen omhandler en ændring der kommer til den nye aktieoptionslov, som msn som rådgiver bør kende. Hvis man som medarbejder stopper i virksomheden, så skal man have en forholdsmæssig andel i den bonus af de aktieoptioner man ville have fået, hvis man ikke var stoppet. Dette brød mange andre lande sig ikke om, og danske medarbejdere blev ikke inddraget i udenlandske programmer. Derfor vedtog man aktieoptionsloven, for at imødekomme nogle af de udenlandske krav, og stadig tilgodese de danske medarbejdere.

16 minutter

4.  Medarbejderaktionærens fratræden

Når en medarbejderaktionær fratræder stillingen i virksomheden, så vil næsten alle gøre det for at sælge. Hvis programmet skal være fastholdende af medarbejderne, så skal der typisk være en form for salg til sidst. Så hvornår har man salgspligt? Så der vil på lektionen blive gennemgået de særlige aftaler der er mellem ejeraktionærerne og medarbejderaktionæren, samt de salgsforpligtelser der er hvis medarbejderen stopper. 

42 minutter

5.  Konkurrence- og kundeklausuler i ejeraftaler

Konkurrence- og kundeklausuler i medarbejderaftaler er en af de mest centrale punkter i en ejeraftale mellem aktionærer og medarbejderaktionærer. Og det er specielt på disse punkter hvor man kan se forskellen i forhold til om man er aktionær eller medarbejderaktionær. Der vil derfor på lektionen være fokus på de regler der er gældende for konkurrence- og kundeklausuler, både fra virksomhedens side, men også so repræsentant for medarbejderen, samt hvordan bør disse klausuler udformes? 

38 minutter

6.  Overgang af kapitalandele

Hvis man skal lave en overgang af kapitalandele, så er der en række særlige regler man skal overholde. Som medarbejderaktionær er man nu ude over den situation hvor man skal sælge sine andele, men dette er selve reguleringen af, om man kan sælge sine kapitalandele under ejerskabet. 

8 minutter

7.  Værdiansættelse

Hvis der er en salgspligt i en ejeraftale, så skal der selvfølgelig også være en regulering af prisen. Hvad er markedsprisen? Så selvom man som juridisk rådgiver ikke beskæftiger sig direkte med værdiansættelsen, så skal man forstå mekanismerne bag og om det er den rigtige markedspris. Udfordringerne ved værdiansættelse er derfor at det er rent fiktion. Så markedskræfterne gælder her, men hvad nu hvis de ikke bliver handlet? 

15 minutter

8.  Salg af virksomheden

Næstsidste lektion omhandler de bestemmelser der er hvis man skal sælge hele virksomheden. Så lige nu er man ude af situationen med medarbejderaktionæren, men i en salgssituation. Mange programmer der knytter sig til medarbejderaktionærer omhandler salg, og hvornår dette skal udbetales.

11 minutter

9.  Kort om rådgivning i forbindelse med eksisterende aftaler

Sidste lektion omhandler hvis man som rådgiver får en eksisterende ejeraftale. Både om der allerede er en eksisterende aftale i virksomheden, en aftale fra tidligere eller andet. For hvad er rent faktisk smart at rådgive sin klient om? Det handler også om at kunne se om man gør mere skade end gavn ved at forsøge at ændre på eksisterende aftaler, for medarbejderen skal også kunne sidde i virksomheden bagefter uden at føle sig udsat. 

10 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
575,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 1 måneder
Køb Bogholder (DKK 575,00)
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Anja Staugaard Jensen

Anja Staugaard Jensen

Advokat og ejer af Anja Staugaard Advokatfirma

Anja er uddannet cand.jur og har i næsten 20 år rådgivet danske og udenlandske klienter i arbejds- og ansættelsesretten, inklusiv bonus- og incitamentsordninger. Hun underviser ofte i HR, compliance og andre ansættelsesretlige emner. Anja er også medforfatter til bogen ”Ejeraftaler med Medarbejderaktionærer”, der udkom i 2. udgave i oktober 2019.