Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2020-04-04
Ajour d. 2020-09-30

Den gode opsigelse i skyggen af Covid19

3 kursustimer i Anden relevant lovgivning og faglige standarder

 -  5 anmeldelser

Kursus fjernes maj 2024. 

Den ekstraordinære situation, som Covid19 har udløst, skaber en lang række af problemer, som man som rådgiver kan blive involveret i. Selvom man som advokat eller revisor normalt ikke beskæftiger sig med HR eller arbejds- og ansættelsesret, oplever man måske, at klienter gerne vil kunne sparre og få gode råd til processen og få hjælp til at navigere i den kæmpestore mængde af information.

Dette kursus kombinerer både jura og HR, så du som rådgiver bliver klædt på til at kunne hjælpe dine klienter med de spørgsmål relateret til medarbejdere, der måske er opstået. Kurset tager udgangspunkt i håndtering af de mange praktiske udfordringer, der opstår, når man som leder, ikke kan være fysisk til stede i mødet med medarbejderne – heller i vanskelige møder som forhandlinger eller opsigelser. 

Kurset gør dig i stand til at genkende ”faldgruber” med overtrædelse af de regler, der stadig gælder under Covid19, og giver vejledning til, hvordan man hjælper sin klient med at begå fejl, der kan udløse retssager og udløse godtgørelser på ”den anden side af Covid19”. Kurset indeholder moduler om hvilke overvejelser, virksomheden bør gøre sig, inden opsigelser gennemføres, hvordan man sikrer sig overblikket over organisationen, hvordan processen og kommunikationen håndteres under disse vanskelige omstændigheder, hvordan sikrer man, at ”ordentligheden” ikke mistes eller går tabt – og hvad sker der på ”den anden side af Covid19”.?

Kurset har fire overordnende formål:

  • Gøre dig i stand til at hjælpe din kunde med at undgå, at virksomhedens medarbejdere opdeles i ”dem – og os” grupper
     
  • Give dig overblikket over de regler, der stadig gælder for opsigelser også under Covid19

  • Give dig redskaber og ideer til at hjælpe dine kunder med at håndtere de ledelsesmæssige udfordringer, der er udløst af Covid19

  • Give dig inspiration til hvilke aftaler og foranstaltninger, der kan indgås med medarbejdere under Covid19

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Introduktion

Første lektion omhandler nogle af de overordnede tematikker for selve kurset, nemlig ’dem og os’, ordenligt og praktisk. Lige nu er mange virksomheder i krise, og fokus på kurset handler om, at virksomhedens overlevelse er det vigtigste. Derfor vil der også være yderligere emner omkring at agere resolut, krisehåndtering og hvis man kan reducere antallet af produkter.

10 minutter

2.  Overvejelser i forbindelse med opsigelse

Alle der beskæftiger sig med rådgivning, får lige nu rigtig mange spørgsmål til ansatte og medarbejdere, for hvordan får man råd til disse lige nu? For selvom det er virksomhedens overlevelse der er hovedmålet, så skal man også tænke ud over denne periode. Medarbejderne performer, men der er ikke råd, eller medarbejderen performer ikke - hvad gør man så i disse situationer? Der vil på lektionen være en lang række regler og muligheder, for både virksomheden og medarbejderen, til at holde eller afskedige medarbejdere på en god måde.

36 minutter

3.  Overblik over organisationen

Der fortsættes med, hvordan man skaber overblik i organisationen hvis man skal opsige en eller flere medarbejdere. Er alle medarbejdere talt med og hvad med de særligt beskyttede medarbejdere? Når man skal udvælge dem der skal opsiges, så er der en lang række beskyttelsesregler som man også skal tage højde for, når man laver sine udvælgelseskriterier. For på trods af, at dette er en særlig situation, så gælder reglerne stadig og man skal stadig overholde de forskellige krav og kriterier for opsigelse. 

10 minutter

4.  Proces og kommunikation

Proces og kommunikation er lidt en blanding af HR, de ledelsesmæssige overvejelser og de juridiske aspekter der kan knytte sig til opsigelse. Hvis man har en kollektiv opsigelse, skal man så stadig følge reglerne for det, på trods af Covid19? Ja, det skal man, men der er også en lang række ledelsesmæssige aspekter i dette, for man skal agere på en anden måde end man plejer. Som arbejdsgiver er man i en særlig situation, og man skal hjælpe medarbejderen lidt mere end normalt. Derfor er der nogle gode råd til hvordan man forhandler og repræsenterer en eller flere parter gennem et virtuelt møde. 

26 minutter

5.  Ordentlighed

Ordenlighed, den røde tråd – alle er under pres, og det er en situation hvor vi alle agere anderledes. Det er derfor vigtigt som rådgiver at man får spurgt om de rigtige spørgsmål, da de kan få nogle mere ekstreme konsekvenser i denne usikre tid. Man kan starte allerede i mødet, opsigelse eller feedback, hvor det er vigtigt at man taler direkte med personen på telefon eller video, samt har stor empati i samtalen. 

Resten af lektionen omhandler den interne og eksterne kommunikation der er i virksomheden, samt hvordan man håndterer og melder ud, hvis det er et møde af mere alvorlig karakter. Tilbyd den hjælp I kan, da nogle sidder alene og har brug for at nogen rækker ud. 

19 minutter

6.  Opsigelses- og hjemsendelsesperioden

Vi er nu videre fra planlægningsfasen, der er blevet gennemset organisationen og kommunikeret, der har været en god og værdig opsigelsessamtale, og nu skal man drøfte hjemsendelsesfasen og opsigelsesfasen. For skal medarbejderen arbejde i opsigelsesperioden eller hjemsendelsesperioden? Hvis man har opsagt en medarbejder grundet arbejdsmangel, vil en fritstilling være noget man kan overveje, men er man opsagt grundet økonomiske faktorer, så er der lidt andre overvejelser. Har vi råd til at have dem siddende og lave arbejde hjemme? Dette er opdelt i fire kategorier, som medfører forskellige måde at håndtere dette på. 

Men hvad nu hvis der sker en ændring i hjemsendelsesperioden, og man ønsker at annullere en opsigelse. Dette kan man ikke uden medarbejderens samtykke. Der vil derfor gennem resten af lektionen blive gennemgået hvordan man kan ændre en opsigelse eller genansætte folk. 

19 minutter

7.  Tiden efter Covid19

Sidste modul omhandler hvad man som virksomhed og leder skal gøre efter Covid19, og hvordan hjælper man også efter. Forrige lektion omhandlede genansættelse, og dette er også relevant efter denne periode, på samme måde som afholdelse af ferie.

Da landet har været nærmest lukket helt ned, mange er blevet opsagt, starter alt stille og roligt op. Det handler derfor om, som leder, at være fleksibel og at involvere folk. Der kommer andre perspektiver, vi løfter i flok, og der er vigtigt at berette om hvad der sker. Det er vigtigt at man som leder viser sig som en rollemodel for sine medarbejdere, da de har brug for en person de kan støtte og lytte til. 

11 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Essential (DKK 875,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
575,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 1 måneder
Køb Bogholder (DKK 575,00)
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Karina Tewes

Karina Tewes

Chief People Officer (CHRO) hos Oterra

Karina er uddannet cand. jur. fra Københavns Universitet. Hun har efterfølgende siddet som advokat hos Kromann Reumert og har været HR-ansvarlig i Maersk, hvor hun også har været bestyrelsesmedlem gennem en længere årrække.

Anja Staugaard Jensen

Anja Staugaard Jensen

Advokat og ejer af Anja Staugaard Advokatfirma

Anja er uddannet cand.jur og har i næsten 20 år rådgivet danske og udenlandske klienter i arbejds- og ansættelsesretten, inklusiv bonus- og incitamentsordninger. Hun underviser ofte i HR, compliance og andre ansættelsesretlige emner. Anja er også medforfatter til bogen ”Ejeraftaler med Medarbejderaktionærer”, der udkom i 2. udgave i oktober 2019.