Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2022-06-21

Databeskyttelsesforordningen

4 kursustimer i Anden relevant lovgivning og faglige standarder

 -  20 anmeldelser

Databeskyttelsesforordningen er en ganske omfattende regulering, som hverken er letlæst eller let forståelig og som fordrer en masse anden viden: Hvordan sikrer man sig f.eks. at alle ens personoplysninger faktisk indgår i en behandlingsaktivitet, som kan kortlægges? Hvornår har man implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger? Og hvornår får man oplyst de registrerede om deres rettigheder på en fornuftig og praktisk måde? 

I dette kursus får du en introduktion til de databeskyttelsesretlige regler. Genstanden for kurset er ikke hele forordningen, men derimod de dele af forordningen, som man typisk har brug for at kende. 

Først gennemgås baggrunden for reglerne, så der etableres en forståelse for, at reglerne trods deres kompleksitet faktisk er ganske fornuftige. 

Herefter gennemgås det hvad reglerne dækker, hvilke principper for behandling der altid skal være opfyldt, hvordan man får lov til at behandle personoplysninger, hvilke rettigheder de registrerede har og hvilke forpligtelser de dataansvarlige skal efterleve.

Der rundes af med tredjelandsoverførsler og lidt om Datatilsynets virkemåde – herunder mulighed for at udstede bøder. 

Kurset er altså et godt sted at starte, hvis du skal til at arbejde med persondataret eller skal have opdateret din viden på de persondataretlige regler.

Kursets formål er

  • At sikre, at du har kendskab til de vigtigste artikler i forordningen
  • At du kan fastslå hvilken hjemmel, der skal bruges til en behandling
  • At du kender og kan sikre at de registrerede kan udleve deres rettigheder
  • At du ved hvilke forpligtelser, de dataansvarlige står overfor, når de behandler personoplysninger.

 

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Hvorfor er privacy vigtig?

Privacy findes der ikke en definition af, og man er derfor nødt til at prøve sig frem. Der bliver derfor defineret nogle grundprincipper af privacy, hvorefter de bliver brugt som eksempler.

23 minutter

2.  Introduktion til persondataret

Der fortsættes med de juridiske regler på området, da databeskyttelse og persondataret omhandler ikke hvem der ejer oplysningerne, men hvem der må bruge oplysningerne.

20 minutter

3.  Principper for behandling af personoplysninger

En af de vigtigste artikler i forordningen er artikel 5, som indeholder en række principper som altid skal være opfyldt. Disse principper bliver gennemgået på denne lektion.

17 minutter

4.  Retligt grundlag for behandling

Lektionen omhandler den lovlige behandling af oplysninger, og de seks retlige grundlag der findes på dette område.

14 minutter

5.  De registreredes rettigheder

Som fortsættelse på principperne, kommer der de rettigheder som de registrerede har. Her er kommunikation vigtig, og man har også mulighed for at få flere oplysninger.

33 minutter

6.  Dataansvarliges forpligtelser

Efter at have fået lov til at behandle oplysningerne og overholde rettighederne for de registrerede, er det nu den dataansvarliges tur. Til den dataansvarlige er der en lang række forpligtelser og dokumentation som skal overholdes.

44 minutter

7.  Tredjelandsoverførsler og andre forhold

Sidste lektion omhandler de forpligtelser der forbindes til når man fører data ud af EU. Da reglerne hele tiden ændres, er der taget udgangspunkt i gældende lov på optagetidspunkt.

27 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
575,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 1 måneder
Køb Bogholder (DKK 575,00)
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Henning Mortensen

Henning Mortensen

CISO/CPO/IT-sikkerhedschef hos Brdr. A&O Johansen A/S

Henning er uddannet M. Sc. Pol. fra Århus Universitet. Henning har igennem en årrække været en markant stemme i den danske sikkerhedsdebat, som medlem af både Rådet for Digital Sikkerhed og Datatilsynet. Han står bag en lang række vejledninger om forskellige former for informationssikkerhed rettet mod danske virksomheder, ligesom han er en hyppigt anvendt foredragsholder inden for området.