Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2022-01-31

Bæredygtig Due diligence

2 kursustimer i Anden relevant lovgivning og faglige standarder

 -  20 anmeldelser

Der er behov for at have viden om de nye udfordringer, som følger af den grønne dagsorden, når man skal rådgive virksomheder. Og de nye regelsæt omfatter mange – og stadigt flere – virksomheder. Området er præget af en vildtvoksende regulering - nærmest en bæredygtighedstsunami, hvor ikke mindst EU har trukket sværdet og er draget i kamp. 

På den baggrund gives et overblik over reguleringen af bæredygtighed. Det sker ud fra en struktur, hvor der ses på de forskellige reguleringers formål og fokus, udsteder og adressat samt indhold, pligter, sanktion og kontrol. Altså hvorfor, hvem og hvad. 

Gennemgangen omfatter de tre lag af relevante reguleringer. Den globale regulering i regi af FN og OECD, herunder Parisaftalen. Den EU-retlige regulering omfatter taksonomiforordning og disclosureforordning, som er trådt i kraft. Den omfatter  forslag om investorrådgivning og virksomhedsrapportering om bæredygtighed med forslag til taksonomi herom. Og den omfatter tanker om lovpligtig due diligence og sustainable Corporate Governance.  Endelig er der danske regler i årsregnskabslovens § 99 a samt reglerne om NCP-Danmark, der er klagemulighed for evt. overtrædelse af OECD´s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd. 

Hermed har advokater og revisorer den retlige ramme, som giver overblik og giver mulighed for at dykke ned i de konkrete emner - hvilket netop kun kan gøres meningsfyldt, hvis man har overblikket.

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Reglernes formål, fokus og udsteder

I erkendelse af regulering af bæredygtighed, så er disse regler komplekse og de er kommet for at blive. Kurset vil derfor gennemgå hvilke regler der er på vej, hvilke der er gældende og hvor skal man være opmærksom. Grøn omstilling kommer for at blive, så vi bliver alle i større eller mindre grad nødt til at tage stilling til de forskellige reguleringer. 

Første lektion omhandler reglernes formål og fokus, samt hvem er udsteder og adressat herpå. Her vil der blive kigget på ligheder og forskelle mellem reglerne, samt om det er regler for Danmark, EU, FN eller OECD. Da EU har tager førertrøjen på og går i front, vil en stor del af lektionen også omhandle disse, da mange regler kommer herfra. 

ca. en time

2.  Reglernes indhold

Anden lektion omhandler reglernes indhold, hvor der vil blive vejledt i ’skal’-regler, hvornår er det ’bør’-regler og hvornår er det ’kan’-regler. Som led af dette vil der også være en naturlig gennemgang af hvad der er hard law og soft law, alt efter reglernes virkningsgrad. Mange af EU-reglerne er hard law, og derfor er det krav. Men der er også en stor del overladt til fortolking, hvilket også betyder at reglerne har flere muligheder. 

43 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Essential (DKK 875,00)
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Linda Nielsen

Linda Nielsen

Professor, Det Juridiske Fakultet

Linda Nielsen er professor på Det Juridiske Fakultet og har i mange år arbejdet med Familieret og Arveret. Linda har publiceret en lang række bøger og artikler, nationalt og internationalt - særlig om de økonomiske forhold for ægtefæller, men også om værdierne i familieretten.