Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2019-08-20

Assistance og erklæringer

1 kursustimer i Revisions- og erklæringsområdet

 -  72 anmeldelser

Der ses en tydelig indikation på, at mængden af assistance og erklæringer øges år efter år, med opstilling efter ISRS 4410. Derfor vil underviser Niklas Tullberg Hoff gennemgå de mest væsentlige spørgsmål, omhandlende assistance. Der er i praksis en del usikkerhed fra revisor, når man skal lave en assistanceerklæring, og der bliver derfor gået i dybden med nogle af de krav der stilles til revisor. 

  • Skal der overhovedet være en erklæring når revisor har været involveret?
  • Er der rigtigt forstået at en assistanceerklæring ikke kan indbringes for revisornævnet?
  • Hvilket §§ i Revisorloven er omfattet af revisors opgave om assistance efter ISRS 4410?
  • Hvad er der af dokumentationskrav til en assistanceopgave?
  • Er en erklæring om assistance med opstilling omfattet af Erklæringsbekendtgørelsen?

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Revisorloven

Første lektion omhandler revisorloven, hvor vi skal være opmærksomme på, at der kun er nogle få paragraffer her, som er relevante for assistance om erklæringer med opstilling efter ISRS 4410. Der ses yderligere på assistancer med og uden sikkerhed, samt hvilke paragraffer der gælder for begge assistancer.  Gennem lektionen er der medbragt eksempler på erklæringer, som både redegør for gode formuleringer og fejl.  Lektionen rundes af med en gennemgang af hvilke titler der må afgive erklæringer, samt hvilke gøremål de forskellige titler kan have. 
6 minutter

2.  Revisornævnet

Anden lektion omhandler revisornævnet, hvilket for nogle kan virke atypisk, men underviser Niklas Tullberg Hoff har medbragt dette emne, da der stadig er en risiko for at komme i revisornævnet, selvom man afleveret en assistanceerklæring med opstilling. Disse erklæringer uden sikkerhed kan også indbringes for revisornævnet, og bliver det også ofte.  Hertil er der medbragt en lang række eksempler, som viser hvordan revisorer får afgørelser mod sig, da de ikke har lavet deres arbejde godt nok i forbindelse med assistanceerklæringer.  Lektionen omhandler yderligere nogle af de formuleringer der kan benyttes, samt hvordan disse begreber kan virke misvisende. 
7 minutter

3.  Dokumentation

Emnet dokumentation belyser revisors krav til dokumentation, når der laves erklæringer uden sikkerhed. I praksis har der været en del usikkerhed om hvorvidt man overhovedet er forpligtiget til at foretage sig noget, hvilket der gennem denne lektion vil komme afklaring på.  Lovgivningen på området, omhandlende erklæringer, er indskrænket, og det er derfor kun ISRS 4410 der gælder om erklæringer. Denne standard har nogle specifikke krav til dokumentation, og disse vil blive gennemgået i en række forskellige situationer og opgaver.
8 minutter

4.  Fravalg af revision

Sidste lektion handler om fravalg af revision, hvor de forskellige betingelser der gælder, for at kunne fravælge en revision, og give erklæringer uden sikkerhed. Der bliver i den anledning også gennemgået de 'nye' regler for holdingselskaber.  Der afsluttes med en række gode råd og overvejelser omhandlende omregistrering af IVS selskaber, samt hvor man som revisor skal være særligt opmærksom.
11 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Niklas Tullberg Hoff

Niklas  Tullberg Hoff

Registreret revisor hos Baagøe Schou

Registreret revisor Niklas Tullberg Hoff, er født i 1981 og registreret revisor fra 2012. Niklas har desuden en baggrund som Cand.merc.aud. og har arbejdet 3 år som faglig konsulent hos FSR – danske revisorer. Niklas foretager stadig en del undervisning af øvrige statsautoriserede og registrerede revisorer i forbindelse med den obligatorisk efteruddannelse alle godkendte revisor skal have.