Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2024-04-24

Arv og død – skat og skifte – overblik og optimering

5 kursustimer i Anden relevant lovgivning og faglige standarder

 -  7 anmeldelser

På dette kursus anlægges en bred vinkel på området, og en vifte af emner gennemgås, nogle for overblikkets skyld, andre mere dybtgående.

Der gennemgås både emner, der knytter sig til arveplanlægningen, og emner, der knytter sig til dødsboers behandling, ikke mindst ud fra skattemæssige vinkler.

 

Formålet er at give deltagerne indblik i en række temaer, der med god grund kan ofres mere opmærksomhed fra rådgiverside.

 

Vi kommer bl.a. ind på

  • Oversigt over arvereglerne
  • Testamenter – råderum og værktøjer
  • Særejeformer – og hvad de kan bruges til
  • Skattefrie og skattepligtige dødsboer, herunder optimeringsmuligheder før og efter dødsfaldet
  • Boafgift – beregning og fordeling mellem arvingerne
  • Arveafkald – formalia og faldgruber

 

Kurset henvender sig til revisorer og andre rådgivere, der har brug for viden inden for området i mødet med deres kunder.

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Arveforholdene - en oversigt

I første lektion i dette kursus er en oversigt over arveforholdene på et overordnet plan. Arveloven har regler for, hvem der er de legale arvninger, hvor der er tre arveklasser under dette.  

20 minutter

2.  Testamentariske dispositioner

I lektion nummer to, vil Jens fortælle om, hvordan man ved testamente har mulighed for at ændre på den arvefordeling, som arvelovens legale arveregler ellers vil føre til.  

41 minutter

3.  Dødsboers skattepligt

I lektion tre vil Jens tage fat på et større emne - nemlig spørgsmålet om skattefrie og skattepligtige dødsboer. 

9 minutter

4.  Hvornår er dødsboet skattefrit

Lektion fire omhandler, hvornår dødsboet er skattefritaget, som er når der er tale om selvstændigt skattesubjekt. 

ca. en time

5.  Optimeringsmuligheder - lovligt?

Lektion fem vedrører om det overhovedet er lovligt at spekulere i, om et dødsbo bliver skattefritaget. 

33 minutter

6.  Dødslejegaver

I lektion seks, vil Jens tale lidt mere om dødslejegaver, som Malene allerede var lidt inde på i forrige lektion, så dette er et supplement til det. 

8 minutter

7.  Særeje

I lektion syv, skal vi tale om særeje, som har direkte/indirekte påvirkning af et dødsbos behandling og arvefordeling m.m. om afdøde efterlader sig en særejeformue. 

22 minutter

8.  Dødsaktiemodellen

I lektion otte, vil Malene fortælle om dødsaktiemodellen, som er en model, som kombinerer, hvornår et dødsbo er skattefrit med, hvornår et aktiv er fuldstændig særeje. 

20 minutter

9.  Arveudlæg og udlodning

I lektion ni, vil Jens fortælle om arveudlæg og udlodning, som har nogle vigtige opmærksomhedspunkter, når man skal behandle dødboer. 

16 minutter

10.  Arveafkald på falden arv

Lektion 10 handler om arveafkald på falden arv. Her er der nemlig også nogle faldgrupper, som er vigtige at være opmærksomme på, hvis man i forbindelse med behandling af et dødsbo eller en skifesituation vil arbejde med, at der skal gives arveafkald. 

13 minutter

11.  Boafgiften

I lektion 11 vil Malene komme nærmere ind på boafgiften og helt specifikt, hvilke optimeringsmuligheder der er, så man kan minimere betalingen af boafgifer.

14 minutter

12.  Pensioner og livsforsikringer

Lektion 12 vedrører pensioner og livsforsikringer, og giver et kort overblik over, hvad man skal være opmærksom på i den forbindelse.

5 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
575,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 1 måneder
Køb Bogholder (DKK 575,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Jens H. Bangsgaard

Jens H.  Bangsgaard

Advokat (H)/Partner

Jens H. Bangsgaard arbejder med behandling af dødsboer og er autoriseret som bobestyrer af dødsboer ved Skifteretten i Herning. Han rådgiver i sammenhæng hermed om skatte- og afgiftsmæssige forhold i forbindelse med dødsfald og gaveoverdragelser. Han arbejder også med rådgivning inden for det familieformueretlige område, dvs. om oprettelse af testamenter, ægtepagter og fuldmagter samt anden rådgivning om privates formueretlige forhold, herunder gaveoverdragelser. Jens H. Bangsgaard arbejder desuden med insolvensret, først og fremmest behandling af konkursboer og tvangsopløsning af selskaber, og er fast kurator ved Skifteretten i Herning. Derudover rådgiver han om fondes retsforhold og er medlem af bestyrelsen for et antal fonde.

Malene Britt Hansen

Malene Britt Hansen

Advokat/Director

Malene Britt Hansen er Director med speciale inden for skatteretten, selskabsretten og privatretten - herunder samspillet mellem disse juridiske områder. Hendes primære arbejdsområder er rådgivning om (og gennemførelse af) generationsskifter og omstruktureringer, herunder virksomhedsomdannelser, spaltninger, fusioner mv. Malene yder ligeledes rådgivning om person- og selskabsbeskatning, selskabsretlige forhold, dødsbobeskatning, international skatteret, herunder DAC6 og privatretlige forhold som arve- og familieformueretlige forhold. Desuden bistår Malene i skattesager, herunder ved Landsskatteretten og domstolene. Malene afholder ligeledes undervisningsaktiviteter inden for sine kerneområder over for andre rådgivere.