Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2017-12-18
Ajour d. 2020-09-20

Årsregnskabsloven i praksis for regnskabsklasse B

5 kursustimer i Anden relevant lovgivning og faglige standarder

 -  72 anmeldelser

Kurset henvender sig til alle, der arbejder med årsrapporter for klasse B-virksomheder. Kursets overordnede formål er at gennemgå de konkrete fejl, som ofte sker i forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten. Kim vil desuden klarlægge hvordan disse fejl undgås i praksis, både i forhold til regnskabsbrugere og kvalitetskontrol.

Kurset vil også gennemgå den nye årsregnskabslov, størrelsesgrænser, udviklingsomkostninger, investeringsejendomme og kapitalandele i dattervirksomheder.

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Introduktion

I første lektion gennemgår Kim kursets agenda. Herunder de principielle nyheder og ændringer der er gældende i den ’nye’ årsregnskabslov.
32 minutter

2.  Typiske fejl

Lektioner omfatter en gennemgang af typiske fejl i årsrapporter som afdækkes ved kvalitetskontrol eller anden gennemgang. Fokus er på de umiddelbart synlige fejl og hvordan de undgås.
31 minutter

3.  Mikrovirksomheder

Lektioner giver et overblik over definitionen af mikrovirksomheder og de mulige lempelser som gælder for mikrovirksomheder i regnskabsklasse b.
13 minutter

4.  Størrelsesgrænser

Lektionen giver et overblik over reglerne for størrelsesgrænser i relation til regnskabsklasser, revisionspligt for holdingvirksomheder og koncernregnskabspligt. Konkrete eksempler gennemgås.
28 minutter

5.  Klassifikation af mellemværender

Lektionen omfatter eksempler på mellemværender med forskellige typer af nærtstående parter, og hvordan disse mellemværende klassificeres i balancen.
14 minutter

6.  Afskrivninger

Lektionen omfatter gennemgang af konkrete eksempler på håndtering af revurdering af restværdi, revurdering af afskrivningsperiode og dekomponering af større anlægsaktiver med henblik på korrekt beregning af afskrivninger.
32 minutter

7.  Investeringsejendomme

Lektionen omhandler metoder til opgørelse af dagsværdi for investeringsejendomme samt konkrete eksempler på håndtering af oplysningskravet om centrale forudsætninger for dagsværdi.
25 minutter

8.  Kapitalandele i dattervirksomheder

Lektionen omfatter gennemgang af argumenter for valg af henholdsvis indre værdis metode og kostprismetoden for indregning og måling af kapitalandele i dattervirksomheder samt muligheden for skift af regnskabspraksis. Endvidere gennemgås to metoder for indregning af udbytte ved brug af kostprismetoden.
24 minutter

9.  Udviklingsomkostninger

Lektionen omhandler reglerne for behandlingen af udviklingsomkostninger, herunder om bunden egenkapitalreserve og noteoplysninger om særlige forudsætninger for aktivering.
13 minutter

10.  Tilvalg fra højere regnskabsklasse

Lektionen omhandler reglerne for tilvalg af regler for højere regnskabsklasser, herunder oplysningskrav og forståelsen af ”Systematisk og konsekvent”.
6 minutter

11.  Krav for regnskabsklasse A

Lektionen omhandler de særlige krav og muligheder der gælder for regnskabsklasse A, herunder muligheden for at undlade afskrivning af visse anlægsaktiver samt indregning og måling af renteswaps og gæld.
12 minutter

12.  Tjeklister til ÅRL

Introduktion til praktiske tjeklister for alle regnskabsklasser som kan medvirke til sikring af overholdelse af oplysningskrav.
6 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Kim Köhler

Kim Köhler

Partner, statautoriseret revisor hos Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kim Köhler er leder af regnskabsfaglig afdeling og partner i Beierholm. Kim har mange års undervisningserfaring med speciale inden for regnskab, og er forfatter og medforfatter til flere bøger om regnskabsmæssige forhold. Han er desuden udpeget eksaminator og censor ved revisoreksamen.