Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2021-07-21

Årsrapporten - Sådan læser du et regnskab

3 kursustimer i Revisions- og erklæringsområdet

 -  39 anmeldelser

På dette kursus gennemgår vi årsrapporten og analyserer en virksomheds præstationer ved hjælp af simple, effektive nøgletal

Kurset er til alle med begrænset kendskab til økonomi og årsrapporten, som ønsker at ”knække” et regnskab. Det kan være advokater, virksomhedsejere, bestyrelsesmedlemmer, analytikere, virksomhedsrådgivere og regnskabsmedarbejdere.

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Introduktion til årsrapporten


En gennemgang af årsrapportens regelsæt og hovedelementer, herunder ledelsespåtegning, revisionspåtegning og ledelsesberetning samt en kort introduktion til selve årsregnskabet.

41 minutter

2.  Årsregnskabets finansielle opgørelser

Introduktion til årsregnskabets finansielle opgørelser bestående af en resultatopgørelse, en balance og en pengestrømsopgørelse.

 

Resultatopgørelsen er en opgørelse over en virksomheds indtægter og omkostninger over en given periode.

 

Balancen viser en virksomheds aktiver, forpligtelser og egenkapital på et givent tidspunkt.

 

Pengestrømsopgørelsen beskriver en virksomheds indgående og udgående pengestrømme (cash flows).

31 minutter

3.  Analytisk regnskab og måling af præstationer

For at kunne analyser en virksomheds præstationer fx dens rentabilitet (evnen til at tjene penge), er man nødt til at reformulere årsregnskabet til analysebrug. Det betyder, at man laver nogle simple ændringer i måden at opstille regnskabet på, så man kan skelne mellem en virksomheds drift (kerneaktivitet) og finansiering af driften.

 

Det analytiske regnskab omfatter såvel en analytisk resultatopgørelse som en analytisk balance (og afhængigt af analysens formål også en analytisk pengestrømsopgørelse, som dog ikke gennemgås på dette kursus).

 

Introduktion til måling af virksomhedens præstationer (virksomhedens ”helbredstilstand”) i form af vækst, rentabilitet og likviditet/risiko.

29 minutter

4.  Finansielle nøgletal

Her gennemgår vi simple, effektive nøgletal til måling af en virksomheds

Helbredstilstand. Vi der nærmere på simple nøgletal (eller KPI’er), herunder

Afkastningsgraden, overskudsgraden, aktivernes omsætningshastighed samt

Likviditets- og solvensgrader.                 

38 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
575,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 1 måneder
Køb Bogholder (DKK 575,00)
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Christian V. Petersen

Christian V. Petersen

Cand.merc., MBA, Ph.D, og Professor ved Copenhagen Business School

Christian har haft en karriere, der fordeler sig over to omtrent lige lange spor. Han har i over 20 år arbejdet i det private erhvervsliv som revisor, koncernregnskabschef, økonomichef, konsulent mv. I en tilsvarende periode har Christian været ansat i den akademiske verden som adjunkt, lektor og senest som professor på CBS. I de seneste 6 – 7 år har Christian drevet selvstændighed virksomhed med undervisning af revisorer, advokater mv. samt på bestyrelsesuddannelsen for startups. Han har desuden udviklet analysesoftware til værdiansættelse af virksomheder, som han har solgt til en kapitalfond.