Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2022-01-04

Aktuel regnskab 21/22

3 kursustimer i Anden relevant lovgivning og faglige standarder

 -  38 anmeldelser

Bliv opdateret på de mest aktuelle emner inden for regnskab, samt de nye regler der er kommet inden for området. Kurset om aktuelt regnskab består af 4 moduler med følgende indhold:

  • Aktuelt regnskab 2021, med fokuserer på de lov- og praksisændringer der kom i 2021. Der vil på denne lektion blive præsenteret en kort opdatering på de regnskabsmæssige nyheder.
  • 2 på hinanden følgende, fokuserer på størrelsesgrænserne i årsregnskabsloven. At kende reglerne for disse er mere relevant end nogensinde, da virksomhederne nu for 2. år skal indberette omsætningstal.
  • Kapitalandele fokuserer på særlige problemstillinger. Herunder beskrives begrebet kapitalinteresser og indre værdis metode, som måle- eller konsolideringsmetode.
  • Regnskabsklasse A giver en opdatering på reglerne for de personlige virksomheder.

Underviser Jesper Steensbjerre vil på kurset have en lang række praktiske eksempler, som praktisk kan overføres til konkrete problemstillinger.

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Størrelsesbegrænsninger

Gennem de sidste år har Erhvervsstyrelsen fået en række værktøjer til at måle og kontrollere, om de regnskaber de modtager, faktisk ligger i den rigtige regnskabsklasse. Første lektion har derfor fokus på de størrelsesbegrænsninger der er, samt hvordan disse bliver tjekket i dag. Som reglerne bliver gennemgået på lektionen, vil der også være en række valgmuligheder, hvilket gør at dette område skal man være ekstra opmærksom på.

29 minutter

2.  Aktuel regnskab, lovændringer, lovforslag og samfundsansvar

Anden lektion omfatter de ting der er sket i 2021, med de forslåede og gennemførte ændringer i årsregnskabsloven, samt de praksisændringer der har været i løbet af året. Lektionen stater ud med de steder hvor der typisk vil være fejl fra kvalitetskontrollen, fortsætter med de fejl Erhvervsstyrelsens kontroller har og slutter med de kommende ændringer i årsregnskabsloven.

23 minutter

3.  Finansielle instrumenter, regnskabsmæssige effekter samt behandling af corona-tilskud

Næste emne er finansielle instrumenter, som kommer fra snakken fra forrige lektion om renteswap. Der vil på lektionen blive kigget på den regnskabsmæssige behandling af finansielle instrumenter og lektionen sluttes af med en case, hvor der vil være en masse eksempler på benyttelse af dagsværdien, negativ renteswap m.m.

25 minutter

4.  Kapitalandele og målemetoder

Næstsidste lektion omhandler kapitalandele, som vil være en opdatering på nogle af de nye ting der er kommet i årsregnskabsloven. Der vil på lektionen være en gennemgang af de forskellige muligheder og begreber der binder sig til kapitalandele, samt hvor man skal være opmærksom på dette.

37 minutter

5.  Regnskabsklasse A

Sidste lektion omhandler regnskabsklasse A, da dette er en opfriskning af mange af de regler der ligger i årsregnskabsloven og der kommer snart en ny vejledning til hvordan man skal lave en andelsboligforening, hvilket hører under klasse A. Men det er også et område, hvor der typisk opstår mange spørgsmål, da der ikke er meget praksis dertil. 

24 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Jesper Steensbjerre

Jesper  Steensbjerre

Partner, Statsautoriseret revisor hos BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Jesper er statsautoriseret revisor og partner i BDO på BDO’s kontor i Kolding. Jesper arbejder til daglig med en portefølje af små og mellemstore kunder, herudover er Jesper en del af BDO’s kvalitetskontroludvalg. Jesper har mere end 10 års erfaring i undervisning på efteruddannelseskurser i regnskab- og revision, herunder efteruddannelseskurser for FSR.