Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2019-09-10
Arkiveret

Aktuel regnskab 2019/20 (archived)

0 kursustimer i

OBS! Kurset er ikke længere pointgivende, idet det er forældet. Kurset kan imidlertid stadig bruges som opslagsværk. Vi henviser til det opdaterede kursus Aktuel regnskab 2021-2022.

 

På kurset får du en gennemgang af de typiske fejl, der ses i årsregnskaberne og de risikoområder der findes, herunder de ni mest typiske fejl fra 2019 regnskaberne. Du bliver introduceret til de fejl, der kan opstå i indsendelsen af regnskab og ved for sen indsendelse, herunder hvilke konsekvenser for sen indsendelse har for en virksomhed. Kurset giver dig også en gennemgang af tvangsopløsning.

I december 2018 kom der ændringer i årsregnskabsloven, og de nye regler bliver implementeret med virkning i 2020. Der er dog mulighed for anvendelse med en førtidsimplementering i 2019 og derfor vil de mest efterspurgte emner og ændringer herfra, også blive gennemgået. På samme måde vil ledelsesberetningen blive gennemgået fra start til slut, for at sikre at alle overholder loven, men også for at illustrere hvordan en ledelsesberetning bør være.

Kurset afsluttes med en gennemgang af den nye ferielov og virksomhedssammenslutning, hvor den regnskabsmæssige behandling af ferieloven vil være i fokus, samt virksomhedsdannelse.

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Fejl og indsendelse

Første lektion omhandler nogle af de udfordringer der har været fundet i regnskaberne indsendt i 2019. Da underviser Jesper Steensbjerre gennem sit daglige arbejde ser mangle fejl, deler han her de mest typiske fejl set i årets regnskaber. Lektionen indeholder de typiske fejl, fejl i indsenedelse af regnskaber og for sen indsendelse og tvangsopløsning. 

Lektionen starter med de typiske fejl i årsregnskaberne og de risikoområder der findes der, samt hvordan man løser disse. Der fortsættes til indsendelse af årsregnskaber samt de konsekvenser der kan være, hvis man indsender for sent, hvor en konsekvens kan være tvangsopløsning.  Gennem lektionen vil der være illustrationer samt konkrete og håndgribelige eksempler.

ca. en time

2.  Ændring i årsregnskabsloven

I december 2018 kom der en lovpakke omhandlende årsregnskabsloven, som blev vedtaget af folketinget. Ændringerne af årsregnskabsloven er primært justeringer af loven fra 2015, ændrede notekrav, ændrede formuleringer og definitioner og muligheden for at anvende nogle IFRS standarder på regnskaber. Loven træder først i kraft for regnskabsår påbegyndt 1. januar 2020. Dette betyder at man kan vente med at anvende denne lov til 2021, når forårssæsonen 2020 går i gang. For B- og C virksomheder vil der i en periode være to regelsæt der virker for disse. Yderligere ændringer for B- og C virksomheder vil også blive gennemgået.
43 minutter

3.  Ledelsesberetningen

Tredje lektion omhandler ledelsesberetningen, samt kravende omhandlende ledelsesberetningen. Der har ikke været de store ændringer i den nye årsregnskabslov på dette område, men de få ændringer vil blive gennemgået og illustreret med eksempler. Der vil også blive omtalt nogle af de risici der mødes, samt hvornår en ledelsesberetning ikke er fyldestgørende nok.  Der vil være eksempler og klip fra årsregnskabsloven, som vil være til inspiration til hvordan man kan formulere sig samt hvordan man håndterer notekrav.
26 minutter

4.  Ferielov og virksomhedssammenslutning

Sidste lektion omhandler den ny ferielov, som træder i kraft fra dags dato, samt hvilken påvirkning dette har på regnskaberne. Den nye samtidsferie ændrer ferieperioden som vi kender, og overgangsreglerne der kommer nu vil påvirke regnskaberne, i forhold til beregning af feriepenge. Det er mest funktionærer der sker ændringer for.  Andet emne er virksomhedssammenslutninger, som mest er grundlæggende omkring Erhvervsstyrelsens vejledninger og hvordan det påvirker beregninger. Virksomhedsomdannelse er noget der rammer fra tid til anden, men der vil blive præsenteret nogle af de problemstillinger man typisk møder, samt komme med nogle af de svar der er blevet mødt gennem det sidste år.
44 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet